Anna-Belle Strömberg (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västernorrlands län, plats 137
Född år 1965
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post anna-belle.stromberg[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Kulturutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2021-09-01 – 2021-11-15
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-11-16 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2021-10-19 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:KrU1 2 december 2021 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Statsministerns frågestund 28 oktober 2021 Statsministerns frågestund

Dokument:

En likvärdig skola

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)

Motion till riksdagen 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg båda S En likvärdig skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta förslagen i utredningen om en likvärdig skola och minskad skolsegregation och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S) (pdf, 78 kB)

Nya Ostkustbanan

Motion 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. S Nya Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbare utbyggnad av Nya Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2021/22:TU17

Motion 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 78 kB) Motion 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska även framgent vara


Utskottsberedning: UbU

Motion 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se