Kenneth Attefors (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel sjökapten
Född år 1948

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
    • Trafikutskottet

    • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors nyd med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Propositionen Regeringen redogör för innehållet i de investeringsplaner som Banverket, Vägverket och länsstyrelserna har upprättat för perioden 1994-2003. Ny demokratis


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier


Utskottsberedning: -----1993/94:TU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

Motion 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Effektivare fordonskontroll Ny demokrati tillstyrker propositionen enbart vad avser avskaffande av monopolet på den periodiska kontrollbesiktningen för AB Svensk Bilprovning ASBDen kan


Utskottsberedning: ---1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se