Stig Rindborg (M)

Född år
1929
Avliden
17 juli 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
2001-09-19 – 2002-09-29
Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Lagutskottet

Suppleant
2001-10-05 – 2002-09-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2001-09-18
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Justitieutskotttet 85/86, Skatteutskottet 91/92- och Finansutskottet 94/95-. Ledamot av Lagutskottet 91/92-.

Bostadsort

Lidingö

Utbildning

Juris kandidat 56. Tingstjänstgöring 58-60. Egen juristverksamhet 56-58 och 61-64, ledamot av Svenska Advokatsamfundet 61-. Delägare i Advokatfirman Rindborg 64-93 och Advokatfirman Chrysander 93-. Landstingsråd i Stockholms län 78-81 och 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stockholm Information Service, ordförande 78-81, Sveriges Företagares riksförbund, vice ordförande 79-85, ordförande 88-91, ordförande i arbetsutskottet 79-85, och Företagarnas riksorganisation, ordförande 90-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Stockholms län 78-81, Utvecklingsfonden i Stockholms län 79, Patent- och registreringsverket 96-. Ledamot av Besvärsnämnden för rättshjälpen 74-76, Länsbostadsnämnden i Stockholm län 79-80, Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd 86-89, Alkoholsortimentnämnden 95-. - Ledamot av byråkratiutredningen 76-79, anställningsskyddskommittén 77-81, redovisningskommittén 92-, aktiebolagskommittén 93-01, förmånsrättskommittén 96-99. Expert i konkursutredningen 91-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms stads/kommunfullmäktige 66-82. Ledamot av byggnadsnämnden 67-78, vice ordförande 77-78, generalplaneberedningen 69-76, planeringsberedningen 77-78 och Stor-Stockholms planeringsnämnd 77-80. Ledamot av styrelsen för Hyreshus i Stockholm AB 68-71 och AB Svenska Bostäder 77-79. - Ledamot av Stockholms läns landsting 79-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 78-88, ordförande 78-82 och 86-88, 2:e vice ordförande 83-85. Ledamot av regionplane- och näringslivsnämnden 78-79, ordförande 78-79, hälso- och sjukvårdsnämnden 80-81, ordförande 80-81, tandvårdsnämnden 80-81, ordförande 80-81, samt personalnämnden 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd 86-89. Vice ordförande i förhandlingsdelegationer inom Landstingsförbundet 80-82 och 86-89.

Litteratur

Entreprenad eller egen regi i kommunal verksamhet (1985, tillsammans med Chr Hamilton).

Föräldrar

Kommissionären Axel Eriksson och Greta Persson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: LU26

  LU26

  Betänkande 2001/02:LU26

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares
  Behandlade dokument
  5
  Anföranden och repliker
  12, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

  Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med
  Inlämnad
  2002-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:165. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regler mot handel med skalbolag
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål och inriktning för det svenska arbetet
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Sammanfattning Vuxna har inte rätt till barn men barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Därför måste frågan huruvida registrerade partner skall ges rätt att prövas som adoptivföräldrar avgöras
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar

  Motion 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergångsregel rörande gällande ränta i redan ingångna avtal. Motiv för vårt förslag
  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Rätt till arv för judiska efterlevande (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. m Rätt till arv för judiska efterlevande väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i lag om Allmänna arvsfonden.
  Inlämnad
  2002-01-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap och information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

  Motion 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • skillnader i arvodering av sakkunniga vid domstol

  Skriftlig fråga 2001/02:342 av Rindborg, Stig (m)

  den 3 december Fråga 2001/02:342 av Stig Rindborg m till justitieminister Thomas Bodström om skillnader i arvodering av sakkunniga vid domstol Det råder i dag avsevärda skillnader i storlek på arvoden som utgår till sakkunniga i olika typer av mål. En person som ena dagen är sakkunnig i miljödomstol och andra dagen
  Inlämnad
  2001-12-03
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.

  Motion 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen i den delen om ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för
  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

  Motion 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deklarationsskyldighet för förmögenheten. Riksdagen beslutar
  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU10 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde
  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till
  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor
  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stockholmsregionen

  Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Frihandel

  Motion 2001/02:N266 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N266 av Christel Anderberg m.fl. m Frihandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihandel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reformering av Europeiska gemenskapens gemensamma
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU15 2001/02:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • E-handelsdirektivet och BBS-lagen

  Motion 2001/02:L343 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L343 av Christel Anderberg m.fl. m E-handelsdirektivet och BBS-lagen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenska regler inte skall vara mer omfattande eller strängare än i övriga medlemsländer. 2. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:LU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Lönegarantilagen

  Motion 2001/02:L224 av Stig Rindborg (m) och Rolf Åbjörnsson (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L224 av Stig Rindborg m och Rolf Åbjörnsson kd Lönegarantilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en mindre justering av lagtexten eller förtydligande av förarbetena, varigenom den tillämpning av 28 lönegarantilagen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter