Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Betänkande 2001/02:FIU20

  Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  55, 72 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: ROT-avdragets effekter

  ROT-avdragets effekter

  Betänkande 2001/02:SKU28

  Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att noggrant analysera, följa upp och utvärdera kommande åtgärder liknande ROT-avdraget. I en sådan analys och utvärdering bör även ett genus- och jämställdhetsperspektiv vägas in. ROT-avdraget var en skattereduktion för reparation eller om- eller tillbyggnad som gällde under några år på 1990-talet och syftade till att få ned arbetslösheten inom byggsektorn.
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 75 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf41 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att människor som erhållit uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid
  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf35 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf35 av Agne Hansson m.fl. c Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om permanent finansiell samordning av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringen för att underlätta samarbetet
  Inlämnad
  2002-05-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi47 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi47 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förstärka den kommunala skattebasen. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att alla medborgare ska ha lika villkor och lika förutsättningar. Vi har ingen ambition att försöka garantera alla medborgare ett lika utfall, utan vi ser
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en upphandlande enhet, förutom i de tekniska specifikationerna, även får hänvisa till kriterier för miljömärken i specifikationerna
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So49 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So49 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nya diskrimineringsutredningen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo28 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram om boende och hälsa arbetas fram. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som åstadkommer den konkurrensneutralitet mellan verksamhet i egen regi eller entreprenad som kommunkontosystemet
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf27 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf27 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillfälligt arbetstillstånd i avvaktan på uppehållstillstånd. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi22 av Lena Ek m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi22 av Lena Ek m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för verksamhetsåret 2001 inte göra någon extra utdelning från Riksbanken till
  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi10 av Lena Ek m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi10 av Lena Ek m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:95 om ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So37 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen förslag om en utredning för hur högkostnadsskyddet kan förstärkas så att det ger ett stöd till personer som är i behov av omfattande
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So28 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So28 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU aktivt skall verka för att övriga EU-länder inför en restriktivare
  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So17 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So17 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Läkemedelsförmånsnämnden bör utarbeta former för dialog mellan sjukvårdshuvudmän,
  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förändringar i bedömningen av arbetsskada. Riksdagen avslår regeringens förslag om ersättning för karensdagarna. Riksdagen begär
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

  Motion 2001/02:So15 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So15 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam lagreglering av all slags biobanksverksamhet. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo23 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ombildning till kooperativ hyresrätt bör ske genom godkännande med enkel majoritet. Motivering Centerpartiet har sedan tidigare förespråkat boendeformen
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo14 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:58, förutom den del som gäller kooperativ hyresrätt. Nej till särskild lag om allmännyttiga bostadsföretag Regeringen föreslår
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter