Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2001/02:Fi38

av Agne Hansson m.fl. (c)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

Centerpartiet vill att alla medborgare ska ha lika villkor och lika förutsättningar. Vi har ingen ambition att försöka garantera alla medborgare ett lika utfall, utan vi ser istället till varje människas särskilda förutsättningar och behov i livets olika skeden. Staten ska vara stark i det som är statens uppgift, nämligen att skapa förutsättningar för tillväxt så att vi kan bevara välfärden och ge rättvisa förutsättningar för medborgare och regioner, samtidigt som staten också måste acceptera att medborgarna och regionerna förvaltar sina möjligheter på olika sätt.

Sveriges ekonomi är fortfarande mycket konjunkturkänslig. Stora

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som Centerpartiet förordar (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen beslutar godkänna de riktlinjer för budgetpolitiken som Centerpartiet förordar (avsnitt 5).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen beslutar godkänna de riktlinjer för skattepolitiken som Centerpartiet förordar (avsnitt 8).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att det bolag som har till uppgift att utveckla försvarsfastigheter även skall få förvärva och utveckla kommunala bostadsfastigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. Riksdagen beslutar avslå regeringens begäran om ett bemyndigande att besluta om stöd för investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. Riksdagen beslutar avslå regeringens begäran om ett bemyndigande att under 2002 vidta den typ av åtgärder regeringen förordar i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ytterligare tilläggsbudget innefattande en ökning med 190 miljoner kronor till anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering och 20 500 000 kronor till anslaget 43:12 Statens Livsmedelsverk samt en minskning med 1 500 000 000 kr av anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och av anslaget 42:7 Djurskyddsmyndigheten med 13 000 000 kr utöver vad som föreslås i propositionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. Riksdagen beslutar att, med undantag av den ändringen som begärs i yrkande 7, godkänna ändrade ramar för utgiftsområden och anslag i enlighet med specifikationen i avsnitt 15.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.