Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-05-02
Bordlagd
2018-05-03
Granskad
2018-05-03
Hänvisad
2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2017/18:4166

av Jan Björklund m.fl. (L)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Skolan först
Sverige är ett fantastiskt land. Det finns mycket att vara stolt över, och det är så mycket som blivit bättre jämfört med förut. Tack vare liberala vägval har friheten vuxit. Och där friheten växer, där kan människor växa och drömma och ibland göra drömmarna till verklighet.
Välståndet har ökat tack vare att hinder har plockats bort, så att nya företag och branscher har kunnat växa fram. Tack vare valfrihetsreformer kan du välja skola, vårdcentral och hemtjänst. Tack vare ökad jämställdhet och arbete

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.