Krister Hammarbergh (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Norrbottens län
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Valprövningsnämnden

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-07-20 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2005-04-05

Näringsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2005-04-06 – 2006-10-02

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2008-01-29 – 2008-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-15 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-10-14
Ledamot
2008-10-07 – 2010-10-12
Suppleant
2008-03-11 – 2008-10-07

Valprövningsnämnden

Ledamot
2023-03-23 –
Suppleant
2019-03-13 – 2023-03-22

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 04-. Ledamot justitieutskottet 06-, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 08-10. Suppleant socialförsäkringsutskottet 04-05, näringsutskottet 04-10, trafikutskottet 05-06 och EU-nämnden 08 och 14-.

Föräldrar

Byggnadsingenjören Hans Hammarbergh och assistenten Astrid Hammarbergh, f. Lundström.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • konkurrenssituationen för bärföretag

  Skriftlig fråga 2004/05:2084 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 4 augusti Fråga 2004/05:2084 av Krister Hammarbergh m till finansminister Pär Nuder om konkurrenssituationen för bärföretag Regeringsrätten har i dagarna avgivit en dom där företag i bärbranschen tvingas betala sociala avgifter för utländska personer som säljer bär till dessa företag. Normalt gäller skattefrihet
  Inlämnad
  2005-08-04
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Haparandabanan

  Skriftlig fråga 2004/05:1900 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 17 juni Fråga 2004/05:1900 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Ulrica Messing om Haparandabanan Efter de minskade anslag som Banverket fått på grund av regeringens vårproposition har verket aviserat att bland annat den planerade upprustningen av Haparandabanan kommer att prioriteras bort under innevarande
  Inlämnad
  2005-06-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

  Motion 2004/05:MJ39 av Krister Hammarbergh (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ39 av Krister Hammarbergh m med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad i motionen anförs att förbud mot blyammunition inte införs innan godtagbar ersättningsammunition finns tillgänglig. Riksdagen
  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Den svenska turistnäringen

  Den svenska turistnäringen

  Betänkande 2004/05:NU13

  Riksdagen godkände följande mål för turistpolitiken: att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Riksdagen godkände också inriktningen av turistpolitiken. Två grundperspektiv, ett näringsfrämjande och ett Sverigefrämjande, är utgångspunkt för inriktningen. Riksdagen godkände vidare att Turistdelegationen avvecklas.
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 71 minuter
  Justering
  2005-05-24
  Debatt
  2005-06-14
  Beslut
  2005-06-15
 • EMV-samordnare

  Skriftlig fråga 2004/05:1875 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 14 juni Fråga 2004/05:1875 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-samordnare Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln. EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader, exempelvis mobiltelefonmarknaden.
  Inlämnad
  2005-06-14
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • EMV-reglering

  Skriftlig fråga 2004/05:1874 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 14 juni Fråga 2004/05:1874 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-reglering Egna varumärken, så kallade EMV-varor, är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader, exempelvis mobiltelefonmarknaden. Tillvägagångssättet skiljer sig inte mellan de
  Inlämnad
  2005-06-14
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • diskriminering av golfsporten i skattehänseende

  Skriftlig fråga 2004/05:1788 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 3 juni Fråga 2004/05:1788 av Krister Hammarbergh m till finansminister Pär Nuder om diskriminering av golfsporten i skattehänseende När det handlar om friskvårdsstöd till anställda är dagens begränsningar godtyckliga. Det handlar om ett förlegat regelverk som inte är anpassat till dagens samhälle. Det är möjligt
  Inlämnad
  2005-06-03
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

  Motion 2004/05:K23 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:K23 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2004/05:159 mot bakgrund av vad som anförs i motionen. Inledning Regeringen föreslår att
  Inlämnad
  2005-06-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • EMV-varor inom dagligvaruhandeln

  Interpellation 2004/05:677 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 24 maj Interpellation 2004/05:677 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-varor inom dagligvaruhandeln Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln. EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader,
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • beskattning av pensioner

  Interpellation 2004/05:676 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 24 maj Interpellation 2004/05:676 av Krister Hammarbergh m till finansminister Pär Nuder om beskattning av pensioner Av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet följer att pensioner beskattas enbart i det land där utbetalning sker. Om exempelvis pensionen i ett visst fall är intjänad i Sverige utbetalarlandet och
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • småviltsjakt i fjällvärlden

  Interpellation 2004/05:675 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 24 maj Interpellation 2004/05:675 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om småviltsjakt i fjällvärlden År 1993 togs beslut om att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen i Västerbotten och Norrbotten samt på renbetesfjällen i Jämtlands län för småviltsjakt. Beslutet innebär att
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg

  Motion 2004/05:T1 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T1 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner om EU:s rambeslut
  Inlämnad
  2005-05-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi18 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi18 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslag 22:36:2 Väghållning och statsbidrag ej minskas med 66 000 000 kr år
  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • kompensation till Arvidsjaur

  Skriftlig fråga 2004/05:1358 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 5 april Fråga 2004/05:1358 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Ulrica Messing om kompensation till Arvidsjaur Försvarsbeslutet innebar ett stort antal förbandsnedläggelser och ett kraftigt minskat antal anställningar inom försvarsmakten. Arvidsjaur är den ort som på grund av sin storlek och avstånd till andra
  Inlämnad
  2005-04-05
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.

  Motion 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till förändring av 33 konkurrenslagen. Bakgrund Regeringen föreslår vissa förändringar av konkurrenslagen. Dels föreslås att brott mot
  Inlämnad
  2005-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • indragandet av passexpeditioner

  Skriftlig fråga 2004/05:1291 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 21 mars Fråga 2004/05:1291 av Krister Hammarbergh m till justitieminister Thomas Bodström om indragandet av passexpeditioner För närvarande förbereds ett indragande av antalet passexpeditioner. Ett flertal av de i dag 246 passexpeditionerna kommer att upphöra med sin service. Enligt Rikspolisstyrelsens rekommendationer
  Inlämnad
  2005-03-21
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att, i stället för kärnbränsleavfall, radioaktiva utsläpp vid elproduktion skall anges
  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf11 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf11 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder beträffande de synpunkter som framförs i Riksrevisionens rapport Snabbare asylprövning
  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Arvidsjaurs flygplats

  Skriftlig fråga 2004/05:601 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 15 december Fråga 2004/05:601 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Ulrica Messing om Arvidsjaurs flygplats Regeringen har i sin proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar föreslagit en nedläggning av regementet K 4 i Arvidsjaur. Det har konstaterats att ingen av de orter som har nedläggningshotade förband
  Inlämnad
  2004-12-15
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2004/05:UBU2

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2005. Anslagen för studiehjälp och studiemedel anpassas till förväntat studerandeantal. Anslaget för studiemedel minskas också med 50 miljoner kronor som i stället läggs på rekryteringsbidrag. Eftersom rekryteringen
  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  34, 97 minuter
  Justering
  2004-11-30
  Debatt
  2004-12-13
  Beslut
  2004-12-15

Filter

Valda filter