Karl-Erik Persson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Byggnadsarbetare
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1996-09-16
Suppleant
1991-10-07 – 1992-10-12
Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1989-10-03
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1992-10-12 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1989-10-03
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 85/86-88/89, Arbetsmarknadsutskottet 85/86-88/89, 91/92 och 94/95-95/96, Trafikutskottet 92/93-93/94, Lagutskottet 96/97-97/98. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91 och Trafikutskottet 94/95-97/98. Kvittningsman 88/89-97/98 (ersättare 88/89-93/94).

Bostadsort

Kopparberg

Utbildning

Metallarbetare 55-64. Verkstadsutbildning 57. Gruvarbetare 64-83. Fackliga kurser på Brunnsvik 69-70. Kurser i sprängningsteknik i Nora 84. Byggnadsarbetare (betongborrare) 84-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ljusnarsbergs VPK/V-avdelning och Örebro läns VPK/V-distrikt.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Örebro län 99-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av skolstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun 80-82 och taxeringsnämnden.

Föräldrar

Metallarbetaren Anders Wilhelm Persson och Agnes Valborg Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo68 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo68 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Socialdemokraternas proposition om miljöpolitik ett vackert omslag Riksdagen, en miljöintresserad allmänhet, miljömedvetna företag och kommuner har i snart 3 år
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  24
 • med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

  Motion 1997/98:L28 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:L28 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Införande av en kassettersättning I regeringens proposition om kassettersättning föreslås nya bestämmelser som ger upphovsrättshavare rätt till viss ekonomisk kompensation för den, i och för sig tillåtna,
  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet

  Motion 1997/98:N19 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:N19 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet 1 Inledning I propositionen anges riktlinjer för Telia AB. Det gäller bl a möjligheter att arbeta inom ett vidare geografiskt område, att bolaget ska arbeta inom hela kommunikationsområdet
  Inlämnad
  1998-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T56 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T56 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet 1 Postens konkurrenssituation Propositionens förslag ger Posten ökade möjligheter att anpassa prissättningen till de förutsättningar som nu råder på postmarknaden. Det är nödvändigt att Postens
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Innehåll 1 Livsmedelsförsörjningen 2000-talets ödesfråga Världens befolkning växer och livsmedelsproduktionen totalt har ökat
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:128 Lag om vilotid för sjömän m.m.

  Motion 1997/98:T46 av Karl-Erik Persson och Hanna Zetterberg (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T46 av Karl-Erik Persson och Hanna Zetterberg v med anledning av prop. 1997/98:128 Lag om vilotid för sjömän m.m. Regeringen föreslår i denna proposition att den bestämmelse upphävs som säger att Sjöfartsverket ska samråda med organisationer som företräder redare och ombordanställda innan
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Innehåll 1 Inledning  6 2 Prioritera miljömålen  7 3 Kostnadsansvaret  8 3.1 Transportsektorn är en tärande sektor  8 3.2 Internalisering  9 4 Jämställdhet  10 5 Järnvägen  10
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

  Motion 1997/98:T15 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T15 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. 1 Inledning Propositionen behandlar finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholm. Det är inte första gången detta tas upp i en proposition, och vi får
  Inlämnad
  1998-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T9 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:T9 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Propositionen innehåller förslag till en ny yrkestrafiklagstiftning, och det huvudsakliga syftet är att skapa en sammanhållen författningsstruktur för yrkestrafiken. Vi instämmer i huvudsak
  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)

  Motion 1997/98:N10 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:N10 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 I denna proposition föreslås vissa ändringar av minerallagen, som stärker de företag som redan finns i Sverige. Vi anser att man noga måste följa så att dessa ändringar inte begränsar möjligheten
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:NU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m.

  Motion 1997/98:Bo9 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo9 av Owe Hellberg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. Regeringens sociala bostadspolitik är inte vad den borde vara och blir inte särskilt mycket bättre av de föreslagna ändringarna, som man nu vill genomföra, genom vissa förändringar i hyreslagen och förvärvslagen.
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:BoU10 1997/98:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • upprustning av Tranebergsbron

  Skriftlig fråga 1997/98:153 av Persson, Karl-Erik (v)

  Fråga 1997/98:153 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om upprustning av Tranebergsbron Den 15 december stängs Tranebergsbron för tyngre trafik. Bron är i mycket dåligt skick, och detta beslut är en följd av att man skjutit för länge på renovering. En upprustning beräknas kosta ca 500 miljoner kronor,
  Inlämnad
  1997-11-18
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • SJ:s ansvar för sina anställda

  Skriftlig fråga 1997/98:433 av Persson, Karl-Erik (v)

  Fråga 1997/98:433 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om SJ:s ansvar för sina anställda SJ har under de senaste åren genomfört kraftiga nedskärningar. Detta beror bl.a. på att man har haft svårigheter att uppfylla det av regeringen ställda avkastningskravet på 7 man har tvingats skära i verksamheten.
  Inlämnad
  1998-02-11
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • dieselskatten

  Skriftlig fråga 1997/98:413 av Persson, Karl-Erik (v)

  Fråga 1997/98:413 av Karl-Erik Persson v till statsrådet Thomas Östros om dieselskatten Enligt uppgifter kommer regeringen inom kort att föreslå en höjning av dieselskatten med 44 öre per liter. Detta för att man av miljöskäl vill minska användandet av diesel. Sverige är det enda landet i Europa som har s.k. miljödiesel.
  Inlämnad
  1998-02-05
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • studentrabatten på resor

  Skriftlig fråga 1997/98:406 av Persson, Karl-Erik (v)

  Fråga 1997/98:406 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om studentrabatten på resor Den ekonomiska situationen för studenter är ofta inte den bästa och därför finns på många områden särskilda rabatter för studenter. Ett exempel är den tågrabatt som finns för studerande och som förhandlats fram av studentorganisationer
  Inlämnad
  1998-02-05
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • finansiering av vägprojekt i Stockholmregionen

  Skriftlig fråga 1997/98:380 av Persson, Karl-Erik (v)

  Fråga 1997/98:380 av Karl-Erik Persson v till kommunikationsministern om finansiering av vägprojekt i Stockholmregionen Våren 1994 beslöt riksdagen att ge lånegarantier för vägbyggen i Stockholmsregionen gällande den första etappen av Dennispaketet. Pengarna skulle inte vara något bidrag utan enbart ett lån som skulle
  Inlämnad
  1998-01-29
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L9 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:L9 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1. Inledning I alla frågor om vårdnad och umgänge med barn måste barnets bästa vara i centrum. Fokus skall vara på barnets rätt till både sin mamma och pappa och till en trygg och omvårdande uppväxt.
  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag

  Motion 1997/98:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:L3 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag 1 Bakgrund 1994 beslutade riksdagen att lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skall vara 100 000 kronor mot tidigare 50 000 kronor. Nämnda ändring trädde
  Inlämnad
  1997-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag I takt med att staten drar sig ur sitt ansvar för bostadspolitiken och överlåter detta på kommunerna sker fler och fler avsteg från principen om allas
  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stiftelsen Musik för Örebro län

  Motion 1997/98:Kr279 av Maud Björnemalm m.fl. (s, v, c, kd, m, fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr279 av Maud Björnemalm m.fl. s, v, c, kd, m, fp Stiftelsen Musik för Örebro län I budgetpropositionen för 1998 föreslår regeringen att statsbidraget till länsmusiken inordnas i stödsystemet för regionala kulturinstitutioner med ett ingångsvärde på 202,9 miljoner kronor, en reducering i
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter