Gunnar Andrén (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Journalist/politisk redaktör/chefredaktör
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2012-06-21 – 2014-09-29
Statsrådsersättare
2010-10-06 – 2012-03-19
Statsrådsersättare
2010-10-04 – 2010-10-05

Jan Björklund Sjukledighet

Ledig
2012-03-20 – 2012-06-20

Skatteutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-03-16
Ledamot
2005-10-13 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-10-12
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-01

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-02-19
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2010-04-23 – 2010-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2010-02-12 – 2010-10-12

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2011-01-01 – 2014-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2014-03-01 – 2014-10-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt

  Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt

  Interpellation 2007/08:842 av Widman, Allan (fp)

  den 28 augusti Interpellation 2007/08:842 Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m I propositionen 2004/05:5 inför försvarsbeslutet 2004 står det på s. 66: Utvecklingen av den gemensamma mark- och sjöoperativa helikopterbataljonen fullföljs och bataljonen
  Inlämnad
  2008-08-28
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Ofria val i Vitryssland

  Skriftlig fråga 2007/08:1612 av Andrén, Gunnar (fp)

  den 4 september Fråga 2007/08:1612 Ofria val i Vitryssland av Gunnar Andrén fp till utrikesminister Carl Bildt m I slutet av september äger parlamentsval rum i Belarus, Vitryssland, och återigen visar president Lukasjenko sin misstro mot väljarna och sin regims svaghet genom att inte tillåta ens en tillstymmelse
  Inlämnad
  2008-09-04
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nationellt program mot skattefusk och svartjobb

  Nationellt program mot skattefusk och svartjobb

  Interpellation 2007/08:823 av Johansson, Lars (s)

  den 7 augusti Interpellation 2007/08:823 Nationellt program mot skattefusk och svartjobb av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Stat, kommuner och landsting beräknas förlora 133 miljarder kronor på skattefeletSvartarbetet står för 66 miljarder och annat nationellt skattefusk för 21 miljarder. Det
  Inlämnad
  2008-08-07
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges ekonomi

  Sveriges ekonomi

  Interpellation 2007/08:818 av Green, Monica (s)

  den 1 augusti Interpellation 2007/08:818 Sveriges ekonomi av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Hushåll och företag ser mörkt på svensk ekonomi. Hushållens syn på läget i svensk ekonomi föll till den lägsta nivån sedan den stora finanskrisen. KI:s sammanvägda barometerindikator föll från 93,3 i juni
  Inlämnad
  2008-08-01
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kommunernas ekonomi

  Kommunernas ekonomi

  Interpellation 2007/08:837 av Green, Monica (s)

  den 20 augusti Interpellation 2007/08:837 Kommunernas ekonomi av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Nu kommer illavarslande signaler om ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Uppgifterna, som också förekommit rikligt i medierna, visar att enskilda människor kommit i kläm på grund av den borgerliga
  Inlämnad
  2008-08-20
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: FRA-lagen

  FRA-lagen

  Interpellation 2007/08:828 av Björck, Patrik (s)

  den 8 augusti Interpellation 2007/08:828 FRA-lagen av Patrik Björck s till försvarsminister Sten Tolgfors m När riksdagen precis före sommaruppehållet klubbade den nya lagen om signalspaning, den så kallade FRA-lagen, skedde det med minsta möjliga majoritet, mot en samlad opposition, mot en stark folklig opinion
  Inlämnad
  2008-08-08
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skaraborgs regemente

  Skaraborgs regemente

  Interpellation 2007/08:797 av Green, Monica (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:797 Skaraborgs regemente av Monica Green s till försvarsminister Sten Tolgfors m Efter inte ens två år vid makten har den borgerliga regeringen lyckats skapa kaos inom försvaret. Just nu tvingas ledande militärer leka hela havet stormar och kämpa för sitt regementes överlevnad.
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS

  Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS

  Interpellation 2007/08:801 av Green, Monica (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:801 Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS av Monica Green s till utrikesminister Carl Bildt m Den 8 augusti sker OS-invigningen och världens blickar vänds mot Kina. Världens politiker har en skyldighet att agera när mänskliga rättigheter inte följs. Amnesty International
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Framtiden för svensk fordonsindustri

  Framtiden för svensk fordonsindustri

  Interpellation 2007/08:815 av Österberg, Sven-Erik (s)

  den 1 augusti Interpellation 2007/08:815 Framtiden för svensk fordonsindustri av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Maud Olofsson c Fordonsindustrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi. Fortfarande tillverkas i Sverige fordon från koncept till färdig produkt. Denna industri, som står för 15 procent av
  Inlämnad
  2008-08-01
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens förenklingsarbete för företagare

  Regeringens förenklingsarbete för företagare

  Interpellation 2007/08:802 av Astudillo, Luciano (s)

  den 31 juli Interpellation 2007/08:802 Regeringens förenklingsarbete för företagare av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c I den färska rapporten Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet konstaterar Svenskt Näringsliv att företagandet har minskat sedan alliansregeringen
  Inlämnad
  2008-07-31
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hotade jobb i Hallstavik

  Hotade jobb i Hallstavik

  Interpellation 2007/08:776 av Damberg, Mikael (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:776 Hotade jobb i Hallstavik av Mikael Damberg s till näringsminister Maud Olofsson c Jobben för de anställda vid Hallsta Pappersbruk i Hallstavik i norra Roslagen är hotade. Enligt fackförbundet Pappers beräkningar kan uppemot 300 personer bli av med jobbet. Personalminskningen
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljövänliga transporter runt Mälaren

  Miljövänliga transporter runt Mälaren

  Interpellation 2007/08:717 av Nilsson, Pia (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:717 Miljövänliga transporter runt Mälaren av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I juni 2005 gav regeringen en utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar. Utredningen visade att varmare klimat i framtiden kommer
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Finansieringen av kollektivtrafiken

  Finansieringen av kollektivtrafiken

  Interpellation 2007/08:765 av Axelsson, Christina (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:765 Finansieringen av kollektivtrafiken av Christina Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Om Sverige och Stockholm ska klara våra miljöåtaganden är det nödvändigt med en snabb utbyggnad av kollektivtrafiken, särskilt i storstäderna. Kollektivtrafiken måste också vara så
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fastighetsskatten och taxeringen 2009

  Fastighetsskatten och taxeringen 2009

  Interpellation 2007/08:650 av Green, Monica (s)

  den 7 maj Interpellation 2007/08:650 Fastighetsskatten och taxeringen 2009 av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Villaägarnas Riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån SCB studera de bostadsaffärer som ligger till grund för nya taxeringsvärden år 2009. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger
  Inlämnad
  2008-05-07
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Betänkande 2007/08:FiU19

  Nittio procent av kommunerna och landstingen uppvisar positiva resultat. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. För första gången sedan 2002 ökade dock antalet kommuner med negativt resultat. Antalet landsting med positivt resultat har ökat kraftigt de senaste tre åren. År 2007 var det bara två landsting som redovisade negativt resultat. I resultaten ovan är eventuella extraordinära poster inte medräknade.
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  12, 50 minuter
  Justering
  2008-06-05
  Debatt
  2008-06-16
  Beslut
  2008-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändring i det nordiska skatteavtalet

  Ändring i det nordiska skatteavtalet

  Betänkande 2007/08:SkU31

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändring i det nordiska skatteavtalet. Detta innebär att avtalets regler om beskattning av utdelning, kapitalvinster, inkomst av arbete som utförs ombord på flygplan samt pensioner ändras. För företag innebär ändringen att ett bolag som äger minst tio procent
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  1, 1 minuter
  Justering
  2008-06-03
  Debatt
  2008-06-11
  Beslut
  2008-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Krisberedskap i betalningssystemet

  Krisberedskap i betalningssystemet

  Betänkande 2007/08:FiU31

  Riksdagen sade nej till Riksrevisionens styrelses förslag om att regeringen bör få i uppdrag att säkra en förbättrad krisberedskap för det centrala betalningssystemet. Skälet är att regeringen och berörda myndigheter redan har inlett ett sådant arbete. Riksdagen vill inte föregripa resultaten av arbetet och regeringens återrapportering av vad som gjorts.
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 30 minuter
  Justering
  2008-05-22
  Debatt
  2008-06-09
  Beslut
  2008-06-09
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Minskade resurser till polisen i Stockholms län

  Minskade resurser till polisen i Stockholms län

  Interpellation 2007/08:774 av Ringholm, Bosse (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:774 Minskade resurser till polisen i Stockholms län av Bosse Ringholm s till justitieminister Beatrice Ask m Polisen i Stockholms län tvingas i år spara 50 miljoner kronor. Det försämrar naturligtvis polisens möjligheter att förebygga och bekämpa brott. Antalet civilanställda
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Modernisering av slussen i Södertälje

  Modernisering av slussen i Södertälje

  Interpellation 2007/08:669 av Anger, Staffan (m)

  den 9 maj Interpellation 2007/08:669 Modernisering av slussen i Södertälje av Staffan Anger m till statsrådet Åsa Torstensson c Slussen i Södertälje behöver snarast en större nyinvestering för att kunna ta in större tonnage i Mälaren med moderna båtar som är kostnadseffektivare. Sjöfarten i Mälaren är viktig för
  Inlämnad
  2008-05-09
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen i Ryssland

  Situationen i Ryssland

  Interpellation 2007/08:686 av Hultqvist, Peter (s)

  den 12 maj Interpellation 2007/08:686 Situationen i Ryssland av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m I regeringens utrikespolitiska deklaration från den 13 februari 2008 berörs läget i Ryssland på sammanlagt knappt tre rader. En entydig förhoppning om att Ryssland utvecklas till en modern, framgångsrik
  Inlämnad
  2008-05-12
  Besvarare
  Carl Bildt (M)

Filter

Valda filter