Dan Eriksson i Stockholm (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fastighetsekonom
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1992-03-23 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Suppleant
1993-04-23 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-04-22

Valberedningen

Suppleant
1993-01-15 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Finansutskottet 92/93-93/94 och Bostadsutskottet 93/94. Led av Bostadsutskottet 91/92-92/93. Suppl i Valberedningen 92/93-93/94 och Talmanskonferensen 92/93-93/94. Led av Riksdagens lokalkommitté 91-94 och riksdagsutredningen 93-94. - Vice gruppledare i nyd-gruppen 93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Gymnasieexamen 76. Lärare i Naturorienterande ämnen 76-82. Konsulent 83-84. Säljare 85-87. Marknadsekonomexamen vid IHM 87. Studier i fastighetsekonomi vid Kungl Tekniska högskolan 87-88. Fastighetsmäklare 88-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Ny Demokratis stockholmsdistrikt 91-.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunala handikappråd 92.

Föräldrar

Säljaren Erik Rune Eriksson och kanslisten Kerstin Ingegerd Persson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande Tidpunkten för förslag om utgiftsområden och utskottsindelning Att ändra utskottsindelningen mitt under en mandatperiod kan
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

  Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen föreslår inte heller denna gång några särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Konkurrens ger bättre service och lägre priser. Mot den bakgrunden är det märkligt att flera branscher som svarar för människors primärbehov fortfarande fungerar
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan och bygglagen, m.m. Denna proposition är lagd med anledning av ett delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den lägger ett så omfattande
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer
  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning4 2. Minska statens utgifter5 3. Gå på offensiven och skapa riktiga jobb6 4. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder7 5. Kreditsystemet den senaste bankkrisen7 6. Den
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:AU11 1993/94:AU19 1993/94:FiU10 1993/94:FiU16
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Organisationsbidragen

  Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Kasinospel

  Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Obligatorisk undervisning i första hjälpen m.m.

  Motion 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. nyd Obligatorisk undervisning i första hjälpen m.m. Vid ett hjärtstillestånd krävs omedelbar hjälp. Denna hjälp kommer oftast alltför sent när ambulans och läkarpersonal är på plats hos den hjärtsjuke. Det inträffar tyvärr alltför många gånger att människor står
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostads- och byggpolitiken

  Motion 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Bostads- och byggpolitiken 1 Inledning Bostadspolitiken är en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare, gammal som ung, kvinna som man. Det är dessutom för de flesta den utgift som tar den största delen av inkomsten. Samtidigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:BoU11 1993/94:BoU13 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU21 1993/94:BoU22 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Minskat anslag till kommunerna m.m.

  Motion 1993/94:Fi412 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi412 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Minskat anslag till kommunerna m.m. I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 8, Finansdepartementet, trettonde huvudtiteln. D. Vissa centrala myndigheter m.m. Finansinspektionen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU19 1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ersättare för riksdagsledamöter

  Motion 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Ersättare för riksdagsledamöter Fullsatt Riksdag I riksdagen fattas viktiga beslut av förtroendevalda. Det är viktigt att så många som möjligt av de förtroendevalda deltar i besluten. Vissa ledamöter är mer frånvarande än närvarande fysiskt då beslut
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till regeringskansliet

  Motion 1993/94:K814 av Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K814 Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm nyd Anslaget till regeringskansliet I det följande redovisar vi vår uppfattning om proposition 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 2, Statschefen och regeringen, första huvudtiteln. Regeringen Anslag
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förslag 1993/94:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens principbetänkande och förslag om författningsändringar

  Motion 1993/94:K31 av Harriet Colliander och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K31 av Harriet Colliander och Dan Eriksson i Stockholm nyd hmed anledning av förslag 1993/94:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens principbetänkande och förslag om författningsändringar Representationen i riksdagens parlamentariska organ Inom riksdagen
  Inlämnad
  1994-01-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk31 av Dan Eriksson i Stockholm m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk31 av Dan Eriksson i Stockholm m.fl. nyd med anledning av prop 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. I propositionen föreslås bl.a. att fastighetsskatten på bostäder i hyreshusenheter sänks från 2,5 till 1,5 Det är bra. Fastighetsskatteuttaget kommer dock att höjas med 300 mkr
  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl

  Motion 1993/94:So6 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So6 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Släpp ölet fritt I motionen lämnas två alternativa förslag till frisläppande av ölet i Sverige. Varför ska svenskar inte få dricka samma goda öl som danskar, tyskar och andra européer
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  184
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

  Motion 1992/93:T89 av Kenneth Attefors m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:T89 Kenneth Attefors m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Fordonsförsäkringarna bör bli föremål för en fördjupad utredning, föreslår regeringen i proposition 1992/93:161. Vid den allmänna motionstiden i januari 1993 avlämnade Ny demokrati
  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter