Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Denna proposition är lagd med anledning av ett
delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför
regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den
lägger ett så omfattande lagförslag.
Delbetänkandet innehåller förslag som inte kan
övervägas slutligt förrän utredningsarbetet är avslutat.
Förslaget, som egentligen borde minska byråkratin, har
snarare flyttats över till byggherre och beställare. Det kan
ju ligga i tiden och kan säkert hanteras av de stora
beställarna och byggföretagen. Men hur går det för den
enskilde engångsbeställaren och den lille entreprenören.
Hur skall t.ex. en enskild privatperson som är beställare,
kunna klara ''byggsamråd''?
Man kan även konstatera en svidande kritik från en stor
majoritet av remissinstanserna, särskilt de tunga.
Häpnadsväckande är också när man föreslår de tekniska
egenskapskraven som nu finns i 3
§ byggproduktlagen och i 3 kap. PBL, undantar 5
§ i kap. 3 i PBL, som lyder:
''Byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål och ge
möjlighet till trevnad, god hygien, en god arbetsmiljö och
ett tillfredsställande inomhusklimat.''
Vi har svårt att tänka oss någon beställare som inte vill
ha dessa villkor uppfyllda och förstår därför inte varför
regeringen vill undvika just denna paragraf.
Nej, låt denna proposition ligga till sig, i väntan på att
utredaren har lagt sitt slutbetänkande. Har regeringen inte
tänkt på att kommuner och hela branschen måste utbilda
och genomföra dessa lagändringar och kanske inte ens blir
färdiga med det innan nästa lagändring, med anledning av
utredarens slutbetänkande, kommer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.

Stockholm den 13 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Dan Eriksson (nyd)

i Stockholm

Bo G Jenevall (nyd)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.