Carl G Nilsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2001-03-08 – 2002-10-08
Suppleant
1998-10-13 – 2001-03-07
Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Jordbruksutskottet 88/89-90/91 och Trafikutskottet 94/95-. Ledamot av Jordbruksutskottet 91/92-. Suppleant i EU-nämnden 94/95-.

Bostadsort

Höstbäck

Utbildning

Realexamen 55. Vreta klosters lantbruksskola 57-58. Lantbrukare på Höstbäcks gård i Björsäter 60-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges Fiskevattenägareförbund, ordförande 82-94, och Östgöta enskilda banks avdelningskontor i Åtvidaberg, ordförande 83-. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 64-67, Åtvidabergs moderata förening, ordförande 75-82, och Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 86-89. Ordförande i Moderata samlingspartiets centrala jordbrukarråd 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Fiskenämnden i Östergötlands län 72-, vice ordförande 72-86, och Lantbruksnämnden där 82-91. Ledamot av styrelsen för Fiskeristyrelsen 86-91, Länsstyrelsen i Östergötlands län 95-. - Ledamot av referensgrupp till omställningskommissionen 92-93. Ledamot av kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Björsäters kommunalfullmäktige 65-70. - Ledamot av Åtvidabergs kommunfullmäktige 71-88. Led av kommunstyrelsen 79-88. - Ledamot av Östergötlands läns landsting 77-88. Ledamot av hälso- och sjukvårdsdirektionen i centrala Östergötland 80-82 och 86-88. Ledamot av styrelsen för Östgötatrafiken AB 81-88, vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Lantbrukaren Sven Nilsson och Vivan Axelina Forsberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU23

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken
  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  44
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  31, 82 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket

  statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket

  Interpellation 2001/02:349 av Erlandsson, Eskil (c)

  den 4 april Interpellation 2001/02:349 av Eskil Erlandsson c till jordbruksminister Margareta Winberg om statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket Food From Sweden FFS verksamhet startade upp i nuvarande form 1992. Organisationen har sedan dess erhållit ett statligt anslag på genomsnittligt
  Inlämnad
  2002-04-04
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi43 av Carl G Nilsson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi43 av Carl G Nilsson m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget till ersättning för rovdjursskador på ren eller tamboskap skall innebära
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Motion 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad djurskyddstillsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2001/02:MJU18

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jakt och viltvård. I motionerna tas upp frågor om bl.a. skyddsjakt efter skarv och säl, småviltjakt, övrig jakt, ersättning för viltskador och vissa administrativa frågor.
  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  46, 92 minuter
  Beredning
  2002-03-05
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll. Motivering I proposition 2001/02:137
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf26 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadstillägg för pensionärer och tvåbäddsrum i särskilt boende. Utred om tvåbäddsrum
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf28 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omsvängningen i regeringens integrationspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ32 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målkonflikter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: EU:s jordbruksstöd

  EU:s jordbruksstöd

  Interpellation 2001/02:212 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 28 januari Interpellation 2001/02:212 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s jordbruksstöd Vi är nu en bra bit inne på det nya året 2002 och ännu har inte alla jordbrukare som har rätt till pengar fått sina medel utbetalda från Jordbruksverket. Länsstyrelsens handläggare i Uppsala
  Inlämnad
  2002-01-28
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: administrationen av EU-stödet

  administrationen av EU-stödet

  Interpellation 2001/02:227 av G Nilsson, Carl (m)

  den 1 februari Interpellation 2001/02:227 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om administrationen av EU-stödet De sena utbetalningarna av EU-stöden är en fråga som irriterar både jordbrukarna och de administrerande länsstyrelserna. Jordbrukarna är givetvis angelägna att få sina ersättningar
  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ17 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en särbestämmelse förs in i 20 kap. 3 miljöbalken med innebörden att enskild skall kunna få ersättning av allmänna
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m.

  Motion 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf19 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:81 Vissa arbetskadefrågor m.m. Sammanfattning ArbetsskadeförsÃ
  kringen infördes 1901 som den första byggstenen i socialförsÃ
  kringssystemet för att trygga arbetstagares inkomstbortfall vid olycksfall. DÃ¥fyllde arbetsskadeförsÃ
  kringen
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Betänkande 2001/02:MJU2

  Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna,
  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  46, 139 minuter
  Beredning
  2001-10-23
  Justering
  2001-11-22
  Debatt
  2001-12-10
  Beslut
  2001-12-11
 • med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna

  Motion 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf13 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk19 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk19 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:45 i den del som berör förmånsbeskattning av miljöanpassade bilar i enlighet med vad som anförs i
  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg

  Motion 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg. 2 Riksdagen bör avslå regeringens förslag Regeringen föreslår att Apoteket AB skall få utfärda intyg på grundval
  Inlämnad
  2001-11-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU4
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: -
 • med anledning av skr. 2001/02:5 Migration och asylpolitik

  Motion 2001/02:Sf2 av Margit Gennser m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf2 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:5 Migration och asylpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om migrations- och asylpolitiken. 2 En modern migrationspolitik 2.1 Migration hör till en öppen
  Inlämnad
  2001-10-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fiske och fiskevård

  Motion 2001/02:MJ420 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ420 av Göte Jonsson m.fl. m Fiske och fiskevård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om resurser till kalkning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vattenägarnas ansvar för nyttjandet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU1 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:MJU24 2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,

Filter