Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi43 av Carl G Nilsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget till ersättning för rovdjursskador på ren eller tamboskap skall innebära full ersättning per djur och skall utgå oavsett hur många de skadade djuren är.

Motivering

Ersättning för viltskador vad beträffar rennäringen bör utgå efter en bedömning av det faktiska värdet av de renar som förloras. Det vill säga en schablonbaserad beräkning kan inte enbart grundas på slaktvärdet utan man måste även ta hänsyn till bland annat avelsvärde. Anslaget till ersättning för renskador bör alltså utformas så att de faktiska skadorna ersätts oavsett hur många renar som förloras. Dagens system innebär att ersättningen per ren sjunker om rovdjursskadorna varit så omfattande att de anslagna medlen inte räcker för att ge full ersättning. Jag menar att en konsekvent rovdjurspolitik måste utformas så att full ersättning skall utgå för skadade djur oavsett hur många renar eller tamboskap som har blivit rivna.

Stockholm den 26 april 2002

Carl G Nilsson (m)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget till ersättning för rovdjursskador på ren eller tamboskap skall innebära full ersättning per djur och skall utgå oavsett hur många de skadade djuren är.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.