Bo Lundgren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2004-09-30
Ledig
1991-10-04 – 1994-10-02
Ordinarie
1982-12-13 – 1991-10-03
Ledig
1982-11-13 – 1982-12-12
Ordinarie
1976-10-03 – 1982-11-12

Skatteutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2004-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 1999-09-23
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02

Utrikesutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1976-10-03 – 1978-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 1999-09-23
Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1987-10-05 – 1988-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2003-10-26
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1997-09-23 – 1998-10-05

Valberedningen

Ledamot
1998-10-05 – 1999-11-03

Utrikesnämnden

Ledamot
1999-09-23 – 2003-10-26

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-10-17
Suppleant
1999-09-14 – 2002-09-30

Finansdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1975. Rdl 1976-. Statsråd 1991- Suppleant i Skatteutskottet 75-78/79, Utrikesutskottet 76/77-78/79 och 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 78/79 samt Finansutskottet 86/87-87/88 och 94/95-. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-90/91 och 94/95-, vice ordförande 88/89-90/91 och 94/95-. Suppleant i Riksdagens revisorer 79/80, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 samt Talmanskonferensen 88/89-90/91 och 94/95-. Ledamot av krigsdelegationen 97/98-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 86/87-90/91 och 94/95-.

Bostadsort

Kristianstad

Utbildning

Studentexamen i Kristianstad 66. Civilekonom vid Lunds universitet 72, lärare i företagsekonomi 72-75. Reservofficersexamen 72, kapten i reserven 78. Innehavare av släktgården Färeköp (skogsbruk) 80-. Statsråd vid finansdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Vin & Sprit AB 89-91. Ledamot av AB Aerotransports representantskap 88-91. - Ledamot av styrelsen för Kristianstads länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-, 2:e vice ordförande 84-85, 1:e vice ordförande 89-, Moderata ungdomsförbundet (MUF) 70-74 och Kristianstads läns MUF-distrikt, ordförande 71-74. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 93-, ordförande 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Kristianstads län 82-85 och 89-91, Riksgäldskontoret 89-91 och 94-97, Insättningsgarantinämnden 96-. FN-delegat 83 och 84. Nämndeman i mellankommunala skatterätten 77-88. - Ledamot av 1972 års skatteutredning 76-77, 1976 års fastighetstaxeringskommitté 78-84, utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning 79-81, 1980 års företagsskattekommitté 79-85, utgiftsskattekommittén 81-86, Sydafrikakommittén 83-84, kommittén angående översyn av företagsbeskattningen 85-89, kommittén angående översyn av inkomstskattesystemet 87-89, skatteväxlingskommittén 95-97.

Litteratur

Sänk skatten för alla (1989).

Föräldrar

Majoren Alf Magnus Tord Lundgren och Inez Adèle Ingeborg Nilsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2003/04:169. Bakgrund Moderaterna har i en tidigare motion föreslagit att riksdagen avslår regeringens förslag
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa förmögenhetsskatten fr.o.m. 2005 års taxering med hänvisning till vad som anfördes i motion 2003/04:Sk299 och
  Inlämnad
  2004-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa
  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  43
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,
 • Arbetskraftens rörlighet i Öresundsregionen

  Motion 2003/04:Sf324 av Tobias Billström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf324 av Tobias Billström m.fl. m Arbetskraftens rörlighet i Öresundsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hinder för rörlighet av arbetskraft i Öresundsregionen vad gäller medborgarskap. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:SfU1 2003/04:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Ett företagsklimat i världsklass

  Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 20 avslag
 • Frihetsklimat för tillväxt

  Motion 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. m Frihetsklimat för tillväxt 1 Frihetsklimat för tillväxt: Sammanfattning 1.1 En politik för frihet och trygghet Moderaternas ekonomiska politik sätter friheten och tryggheten i centrum genom att en högre tillväxt säkrar välfärden. Tillväxt skapar utrymme för
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU1 2003/04:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SoU1 2003/04:UbU9 2005/06:KU23
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 28 avslag
 • Utbildning för varje elev

  Motion 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. m Utbildning för varje elev 1  Sammanfattning Syftet med moderat skolpolitik är att skapa förutsättningar för att varje individ, oavsett var han eller hon bor, oavsett bakgrund eller kön och oavsett vilken skola han eller hon väljer skall kunna lägga en högkvalitativ
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11 2003/04:UbU12 2003/04:UbU13 2003/04:UbU3 2003/04:UbU6 2003/04:UbU7 2003/04:UbU9 2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
 • Ett friskare Sverige

  Motion 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. m Ett friskare Sverige 1 Sammanfattning Sjukskrivningarna har fördubblats sedan 1997 och varje dag är det åttahundratrettiotusen människor i arbetsförs ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Regeringen har inte förmått ta
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:FiU1 2003/04:SfU1 2003/04:SoU1 2003/04:UbU6 2004/05:AU6 2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Svensk säkerhetspolitik

  Motion 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. m Svensk säkerhetspolitik 1 Sammanfattning 1.1 Säkerhetspolitik i en ny tid Sverige behöver en framåtblickande säkerhetspolitik som främjar befolkningens säkerhet och trygghet på både kort och lång sikt. Säkerhetspolitiken måste ge handlingsfrihet och utgå från
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU13 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • En frihetens författning

  Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regeringens samarbetspartier

  regeringens samarbetspartier

  Interpellation 2002/03:193 av Lundgren, Bo (m)

  den 17 februari Interpellation 2002/03:193 av Bo Lundgren m till statsminister Göran Persson om regeringens samarbetspartier I riksdagens utrikesdebatt den 12 februari 2003 stod företrädare för regeringens samarbetspartier för flera uppseendeväckande uttalanden. Vänsterpartiet företräddes av Lars Ohly, som i debatten
  Inlämnad
  2003-02-17
  Besvarare
  Göran Persson (S)
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: utrikespolitisk debatt

  utrikespolitisk debatt

  utrikespolitisk
  Datum
  2003-02-12
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbete och företagande

  arbete och företagande

  Interpellation 2002/03:122 av Lundgren, Bo (m)

  den 27 december Interpellation 2002/03:122 av Bo Lundgren m till statsminister Göran Persson om arbete och företagande Arbete och företagande är grunden till välstånd och för förmågan att finansiera gemensamma åtaganden. Genom arbete får enskilda och familjer sin försörjning, medel att bygga sin egen tillvaro, investera,
  Inlämnad
  2002-12-27
  Besvarare
  Göran Persson (S)
 • Kunskap som mänsklig hävstång

  Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Sverige i Europa

  Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,
 • Sverige i världen

  Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 24 avslag
 • Sjukvård på dina villkor

  Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning En ansvarsfull kriminalpolitik måste bygga på att rättsstaten besitter en tillräcklig slagkraft för att klara sina grundläggande uppgifter däribland att bekämpa våld och brott. Trygghet och frihet är rimliga krav
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag

Filter