Till innehåll på sidan

Transatlantisk frihandel för jobb och tillväxt

Motion 2014/15:1875 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsatt bör ge ett brett och långtgående mandat till EU-kommissionen att förhandla fram ett transatlantiskt frihandelsavtal.

 

Motivering

Frihandel och öppenhet mot omvärlden har tjänat Sverige väl. Det har gett oss möjlighet att specialisera oss och byta det vi är bäst på mot det andra producerar bättre än vi. Det är en styrka för vårt land att frihandelsvänliga åsikter är brett spridda i både den politiska sfären, i näringslivet och hos våra fackföreningar.

 

På lång sikt uppstår vinster för alla länder som väljer att öppna upp sig och handla mer över landsgränserna. Länder blir rikare och konsumtionsmöjligheterna vidgas. Förutsättningen för en lönsam handel mellan två länder är enbart att den relativa effektiviteten i produktionen av varor skiljer sig åt.

 

Fördelarna med frihandel är fler. Frihandel skapar konkurrens som tvingar företag att ständigt förbättras genom att säkerställa att de producerar varor och tjänster på bäst och billigast sätt. Frihandel medför ett idéutbyte. Det ökade handelsflödet mellan länder leder till att ett land som Sverige hela tiden är öppet för att influeras av de bästa affärsidéerna och den bästa tekniken från andra länder. Därmed kan vi både lära av andra länder och lära andra länder. 

 

Inte minst har Sverige att vinna på en ökad transatlantisk handel. USA är redan en av Sveriges allra största handelspartners med ett sammanlagt handelsutbyte på 110 miljarder kronor för 2012.  Landet är Sveriges fjärde största varuexportmarknad och den allra största utanför EU. Mätt i förädlingsvärde, det vill säga det exportvärde som skapas i Sverige och som konsumeras utomlands, är USA till och med det största mottagarlandet av svensk export.

 

Banden löper åt båda håll. Nära en kvarts miljon arbetstillfällen i USA har skapats av svenska direktinvesteringar, svenska företag på plats i USA eller amerikansk export till Sverige. På samma sätt skapar amerikanska företag, investeringar och amerikansk import ca 70 000 jobb i Sverige.

 

Vårt beroende av varandra blir ännu större om vi ser den transatlantiska handeln i ett europeiskt perspektiv. USA är redan idag EU:s viktigaste handelspartner. Den transatlantiska handeln står för mer än 15 miljoner arbetstillfällen. Tillsammans utgör EU:s och USA:s ekonomier ungefär hälften av världens bruttonationalprodukt och står för nästan en tredjedel av världshandelsflödena. EU:s investeringar i USA är cirka åtta gånger så stora som EU:s investeringar i Indien och Kina tillsammans. USA:s totala investeringar i EU är tre gånger större än i hela Asien.

 

Det är mot den bakgrunden som EU och USA länge diskuterat formerna för att fördjupa sitt ekonomiska samarbete. I juni 2013 beslutades om att att inleda skarpa förhandlingar om ett frihandelsavtal inom ramen för TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). TTIP kommer, om det realiseras, att skapa världens största regionala frihandelsområde.

 

Folkpartiet stöder arbetet för ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Vi välkomnar globaliseringen och vi vill att Sverige ska vara en stark röst för allt öppnare gränser för både varor och människor. Vi bejakar det europeiska samarbetet och fortsätter arbeta för en värld där vi skapar välstånd tillsammans.

 

Sverige bör därför fortsatt ge ett brett och långtgående mandat till EU-kommissionen att förhandla fram ett transatlantiskt frihandelsavtal.

 

.

Birgitta Ohlsson (FP)

 

Maria Weimer (FP)

Fredrik Malm (FP)

Mathias Sundin (FP)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsatt bör ge ett brett och långtgående mandat till EU-kommissionen att förhandla fram ett transatlantiskt frihandelsavtal.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.