Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet

Debatt om förslag 22 april 2015
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenAnn-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 2. Hoppa till i videospelarenJohan Nissinen (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 4. Hoppa till i videospelarenHåkan Svenneling (V)
 5. Hoppa till i videospelarenSaid Abdu (FP)
 6. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 7. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 8. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 9. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 10. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 11. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 12. Hoppa till i videospelarenAnn-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 13. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 14. Hoppa till i videospelarenAnn-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 15. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 16. Hoppa till i videospelarenHåkan Svenneling (V)
 17. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 18. Hoppa till i videospelarenHåkan Svenneling (V)
 19. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 20. Hoppa till i videospelarenAnnika Lillemets (MP)
 21. Hoppa till i videospelarenAnn-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 22. Hoppa till i videospelarenAnnika Lillemets (MP)
 23. Hoppa till i videospelarenAnn-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 24. Hoppa till i videospelarenAnnika Lillemets (MP)
 25. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 26. Hoppa till i videospelarenAnnika Lillemets (MP)
 27. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 28. Hoppa till i videospelarenAnnika Lillemets (MP)
 29. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 30. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 31. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 32. Hoppa till i videospelarenAnna Wallén (S)
 33. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13)

Regeringen har lagt fram en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Denna rapports övergripande slutsats är att exportgarantisystemet, som sköts av EKN, kan bli mer effektivt genom bland annat bättre styrning. EKN:s överskott på cirka 26 miljarder har också uppnåtts och hanterats på ett sätt som inte stämmer överens med budgetlagens skrivningar om god hushållning med statliga medel. Enligt rapporten har EKN och regeringen identifierat olika problem, men inte gjort något åt det inom rimlig tid.

Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. Riksdagen konstaterar att regeringen delvis instämmer i Riksrevisionens kritik och att regeringen har för avsikt att genomföra flera av de rekommendationer till åtgärder som Riksrevisionen har lämnat.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.