Socialförsäkring - inriktning och anslag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1991/92:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1992-03-26
Justering: 1992-04-09
Betänkande 1991/92:SfU8

Alla beredningar i utskottet

1992-03-26, 1992-03-12, 1992-02-18, 1992-02-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-04-29
4

Beslut

Beslut: 1992-04-29

Protokoll med beslut