Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Uppmaningar om folkräkning och säkring av biometriska data (SkU17)

Riksdagen riktade två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring.

Enligt uppmaningarna ska regeringen

  • fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning
  • återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter, en särskild form av personuppgifter, kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.

Förslagen om tillkännagivanden kom vid behandlingen av cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till o¨vriga motioner. Detta med hänvisning till att riksdagen redan har tagit sta¨llning i dessa fra°gor, och att utredningar och beredningar redan pa°ga°r.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning och säkerställa genomförandet genom uppdrag till berörda myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Bifall till partimotion 2021/22:4033 yrkande 29, kommittémotion 2021/22:3635 yrkande 1, kommittémotion 2021/22:3954 yrkande 40, motion 2021/22:623 yrkande 2, kommittémotion 2021/22:4184 yrkande 17, kommittémotion 2021/22:4202 yrkande 5, kommittémotion 2021/22:3997 yrkande 65, motion 2021/22:52 yrkande 1 och motion 2021/22:2180, Delvis bifall till motion 2021/22:1005 yrkande 3 och motion 2021/22:3317. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer. Bifall till kommittémotion 2021/22:3635 yrkande 5, kommittémotion 2021/22:4184 yrkande 15 och motion 2021/22:3128.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-04-07

Uppmaningar om folkräkning och säkring av biometriska data (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring.

Enligt uppmaningarna ska regeringen

  • fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning
  • återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter, en särskild form av personuppgifter, kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.

Förslagen om tillkännagivanden kom vid behandlingen av cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Skatteutskottet fo¨resla°r att riksdagen säger nej till o¨vriga motioner. Detta med hänvisning till att riksdagen redan har tagit sta¨llning i dessa fra°gor, och att utredningar och beredningar redan pa°ga°r.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.