Public service-frågor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om public service-frågor (KrU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om public service-frågor. Anledningen är bland annat pågående arbete med att utforma förslag till sändningstillstånd för perioden 2020-2025 och andra utredningar på området.

Motionerna handlar exempelvis om formerna för uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst, uppdragets innehåll, frågor om sponsring och nordiskt samarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-26
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-08
Reservationer 8
Betänkande 2018/19:KrU14

Beredningar i utskottet

2019-04-02

Nej till motioner om public service-frågor (KrU14)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om public service-frågor. Anledningen är bland annat pågående arbete med att utforma förslag till sändningstillstånd för perioden 2020-2025 och andra utredningar på området.

Motionerna handlar exempelvis om formerna för uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst, uppdragets innehåll, frågor om sponsring och nordiskt samarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppdrag till public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkandena 1, 3 och 4,

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1692 av Edward Riedl (M) och

2018/19:1749 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Kostnader för public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1749 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

3. Balansering av medlen på public service-kontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 2 (M)

4. Sänkt public service-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 17 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 3 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 225 82 0 42


5. Finansieringsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1.

6. Sponsring av program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 16 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 4 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 226 82 0 41


7. Konkurrensförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:872 av Edward Riedl (M),

2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkande 2,

2018/19:1690 av Edward Riedl (M),

2018/19:1691 av Edward Riedl (M),

2018/19:1693 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2.

8. Ägandeförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-4,

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


9. Journalistiskt uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:870 av Edward Riedl (M),

2018/19:1694 av Edward Riedl (M),

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 22 och

2018/19:2460 av Lars Beckman (M).

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 26 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 26 0 41


10. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 7 (SD)

11. Det svenska språkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1351 av Runar Filper (SD) yrkande 1.

12. Representation i programföretagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)