Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Regeringen bör införa licensjakt på säl (MJU9)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området naturvård och biologisk mångfald:

  • Regeringen bör införa licensjakt på säl bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön
  • Regeringen bör modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO, och göra den teknikneutral

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade ett 90-tal motioner inom området naturvård, skydd av områden och biologisk mångfald. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de andra frågorna som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 24 i denna del, 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29, 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 45 och 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 33 ett tillkännagivande om en moderniserad och teknikneutral lagstiftning om genteknik. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6 i denna del, 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 17, 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 76, 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9 i denna del och 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19 i denna del ett tillkännagivande om att införa licensjakt på säl. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-29
Reservationer 40
Betänkande 2018/19:MJU9

Regeringen bör införa licensjakt på säl (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området naturvård och biologisk mångfald: 

  • Regeringen bör införa licensjakt på säl bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön
  • Regeringen bör modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO, och göra den teknikneutral

Förslagen om tillkännagivanden kom när miljö- och jordbruksutskottet behandlade ett 90-tal motioner inom området naturvård, skydd av områden och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de andra frågorna som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04
24 förslagspunkter, 15 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 22,

2018/19:2330 av Rebecka Le Moine (MP),

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 6 och

2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 58 12
SD 0 0 56 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 18 0 0 4
L 0 17 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 167 17 114 51


2. Internationellt arbete om biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 25 och

2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 4 (M)

3. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 58 0 0 12
SD 0 58 0 4
C 28 0 0 3
V 23 0 0 5
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 244 58 0 47


4. Invasiva främmande arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 58 0 12
SD 0 0 58 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 170 58 75 46


5. Översyn av lagstiftningen om genteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att modernisera lagstiftningen om genteknik och göra denna teknikneutral och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 24 i denna del,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 45 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 9 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 85 1 14
M 58 0 0 12
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 24 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 179 123 1 46


6. Åtgärder som rör lagstiftningen om Crispr-Cas9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 24 i denna del.

Reservation 10 (SD)

7. Naturvårdsdirektiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 10,

2018/19:1683 av John Widegren (M) yrkande 2 och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

8. Licensjakt på säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6 i denna del,

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 76,

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9 i denna del och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19 i denna del och

avslår motionerna

2018/19:1601 av Mattias Karlsson i Luleå (M) i denna del,

2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M) i denna del och

2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1.

Reservation 13 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 85 0 14
M 58 0 0 12
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 24 0 4
KD 18 0 0 4
L 0 17 0 2
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 163 140 0 46


9. Allmän jakt på skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:1330 av Kjell Jansson (M),

2018/19:1683 av John Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:2346 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1,

2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 57 0 5
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 2 0 16 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 230 57 16 46


10. Förvaltning av säl och skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6 i denna del,

2018/19:298 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L),

2018/19:619 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:625 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:1360 av Jessika Roswall (M),

2018/19:1601 av Mattias Karlsson i Luleå (M) i denna del,

2018/19:1908 av Annicka Engblom (M),

2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M) i denna del,

2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M),

2018/19:2346 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 2,

2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 78,

2018/19:2599 av John Widegren (M),

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9 i denna del,

2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19 i denna del.

Reservation 16 (M, KD)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

11. Gås, trana och korp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 14 och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9 i denna del.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

12. Rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S),

2018/19:1686 av John Widegren (M),

2018/19:2155 av Pål Jonson (M),

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2018/19:2611 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkandena 3 och 4.

Reservation 21 (SD)

13. Skydds- och licensjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L),

2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 i denna del och 9,

2018/19:1456 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:1528 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6,

2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 1 0 57 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 229 18 57 45


14. Ekonomiska villkor vid skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 77 och 80,

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 24 (M, KD)
Reservation 25 (C)

15. Rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 5 i denna del och 6,

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2908 av Linda Ylivainio (C).

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

16. Allemansrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 4, 6 och 7,

2018/19:1494 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:1582 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1701 av Edward Riedl (M),

2018/19:2167 av Saila Quicklund (M) yrkande 3,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16 i denna del,

2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C),

2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 4 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (KD)
Reservation 30 (L)

17. Övergripande frågor om områdesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 54 och 58 samt

2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP).

Reservation 31 (L)

18. Nationalparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:681 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1337 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1401 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) och

2018/19:2167 av Saila Quicklund (M) yrkande 2 i denna del.

19. Naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 3,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 17 och 18.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (L)

20. Natura 2000-områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2016 av Erik Bengtzboe och John Widegren (båda M).

21. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 35 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 58 0 4
C 1 27 0 3
V 24 0 0 4
KD 17 0 1 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 85 1 45


22. Marina skyddade områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 14,

2018/19:1708 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 14 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 36 (M)
Reservation 37 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 59 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 24 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 221 24 59 45


23. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD),

2018/19:286 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD),

2018/19:739 av Monica Haider (S),

2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkande 3,

2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. (S),

2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S),

2018/19:1327 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1331 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M),

2018/19:1355 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1361 av Jessika Roswall (M),

2018/19:1445 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2018/19:1451 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:1453 av Katarina Brännström (M),

2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 3,

2018/19:1492 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1517 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1526 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2018/19:1684 av John Widegren (M),

2018/19:1704 av Edward Riedl (M),

2018/19:1929 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M),

2018/19:2014 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16 i denna del,

2018/19:2273 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 8 och 20,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 41-45,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 12-14 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 38 (M)
Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (KD)

24. Terrängkörning, vandringsleder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2167 av Saila Quicklund (M) yrkandena 1 och 2 i denna del och

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 6.