Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Regeringen bör införa licensjakt på säl (MJU9)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området naturvård och biologisk mångfald:

  • Regeringen bör införa licensjakt på säl bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön
  • Regeringen bör modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO, och göra den teknikneutral

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade ett 90-tal motioner inom området naturvård, skydd av områden och biologisk mångfald. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de andra frågorna som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 24 i denna del, 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29, 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 45 och 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 33 ett tillkännagivande om en moderniserad och teknikneutral lagstiftning om genteknik. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6 i denna del, 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 17, 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 76, 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9 i denna del och 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19 i denna del ett tillkännagivande om att införa licensjakt på säl. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör införa licensjakt på säl (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området naturvård och biologisk mångfald: 

  • Regeringen bör införa licensjakt på säl bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön
  • Regeringen bör modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO, och göra den teknikneutral

Förslagen om tillkännagivanden kom när miljö- och jordbruksutskottet behandlade ett 90-tal motioner inom området naturvård, skydd av områden och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de andra frågorna som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.