Möjlighet till betyg från årskurs 4

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Skolor ska kunna ge betyg från årskurs 4 (UbU9)

Skolor får ge betyg från årskurs 4

I dag får skolor ge betyg
till elever
som går i klass 6 och uppåt.

Men från höstterminen i år
får skolor ge betyg
till eleverna
redan från klass 4.

Det har riksdagen bestämt.

Det är skolans rektor
som får besluta om skolan
ska ge betyg tidigare.
Men skolans lärare ska få säga
vad de tycker först.

Regeringen vill införa möjlighet för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Enligt förslaget är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg. Lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Riksdagen sa ja till förslaget.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021 och omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Skolor ska kunna ge betyg från årskurs 4 (UbU9)

Regeringen vill införa möjlighet för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Enligt förslaget är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg. Lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021 och omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.