Kommunal demokrati och kompetens

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU30)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar bland annat om demokratiexperiment, fritidspolitikers villkor, minoritetsåterremiss, folkinitiativ, medborgarkontrakt, den sociala ekonomin, kommunala bolag, förbud att verkställa kommunalt beslut och möjlighet att ställa lokala miljökrav.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-01
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-04-01
Trycklov: 2005-03-31
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:KU30

Alla beredningar i utskottet

2005-03-01, 2005-02-15, 2005-02-08

Utredning om återremittering av ärenden i kommunfullmäktige (KU30)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. En av motionerna handlar om möjligheten för en minoritet i kommunfullmäktige att återremittera ett ärende. I en gemensam reservation föreslår fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda frågan. I kommunallagen finns en bestämmelse om att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Återremissen ska motiveras. Partierna menar att som lagen är utformad kan den återremiss en minoritet får till stånd göras betydelselös genom att majoriteten, genom ett beslut med enkel majoritet, driver igenom en helt annan motivering till återremissen än den som minoriteten avsett. Motiveringen som åtföljer en återremiss bör därför, enligt partierna, formuleras av dem som har begärt återremissen. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Majoriteten i utskottet (s, v), som säger nej till förslaget, utgår från att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen om det är nödvändigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-08
4

Beslut

Beslut: 2005-04-13
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Demokratiexperiment

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K323 yrkande 6 och 2004/05:K361.

Reservation 1 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01804
fp41007
kd27006
v24005
mp01205
-1000
Totalt27130048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommunalt partistöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K401.

3. Utredning om fritidspolitikers villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K383.

Reservation 2 (mp)

4. Fritidspolitik som merit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K403.

5. Frågor avseende val i kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K321 och 2004/05:K324.

6. Återremiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K435.

Reservation 3 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04708
c01804
fp04008
kd02607
v24005
mp01205
-1000
Totalt145143061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Kommuners inflytande i Europafrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K451.

8. Folkinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K223, 2004/05:K307 yrkande 3, 2004/05:K369 och 2004/05:K454 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47008
c18004
fp340014
kd24009
v24005
mp01106
-1000
Totalt27211066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Folkomröstning om trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K225 yrkande 3.

10. Demokrati och IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K285 yrkande 2 och 2004/05:T466 yrkande 18.

11. Medborgarkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K351 och 2004/05:K459 yrkandena 1-4.

Reservation 5 (fp, mp)

12. Det civila samhället och den sociala ekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K323 yrkandena 4 och 5.

Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c01804
fp39009
kd27006
v24005
mp11105
-1000
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kommunala bolag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K415 yrkande 6 och 2004/05:K458 yrkandena 3, 7 och 8.

Reservation 7 (m, fp)

14. Förbud att verkställa kommunalt beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K360 yrkandena 3-5.

Reservation 8 (m)

15. Lokala miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 13.

Reservation 9 (c, kd, mp)