Kommuners och regioners inflytande i Europafrågor

Motion 2004/05:K451 av Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommuners och regioners inflytande i Europafrågor.

Motivering

De beslut som idag tas av EU påverkar i allt högre grad vad som sker i våra kommuner och landsting. Så mycket som uppemot 70 % av besluten har direkt verkan mot dem. Inflytandet mot EU står dock inte i någon rimlig proportion till EU:s påverkan på kommuner och landsting. Därför bör utredas hur kommuners och landstings inflytande och påverkan kan utvecklas och stärkas i förhållande till EU.

Stockholm den 30 september 2004

Åsa Lindestam (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommuners och regioners inflytande i Europafrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.