Familjerätt

Civilutskottets bet 2017/18:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)

Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför har riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Riksdagen tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Riksdagen riktade därför även en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.

Riksdagen sa också nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivanden om barnäktenskap respektive polygama äktenskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-16
Reservationer 30
bet 2017/18:CU8

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)

Civilutskottet tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Civilutskottet tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Utskottet föreslår därför även att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag aldrig ska erkännas i Sverige, om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 51,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 13,

2017/18:2259 av Jan Ericson (M) i denna del,

2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M),

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 40.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 95 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 155 136 0 58


2. Tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 48 och 50,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 10 och 12 samt

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

3. Polygama äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast möjligt bör ge en utredning i uppdrag att se över lagstiftningen i syfte att säkerställa att utländska polygama äktenskap inte erkänns i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2,

bifaller delvis motion

2017/18:2259 av Jan Ericson (M) i denna del och

avslår motion

2017/18:2171 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 95 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 1 20 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 156 135 0 58


4. Villkoren för borgerliga vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:677 av Berit Högman (S),

2017/18:949 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:2393 av Rasmus Ling (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2658 av Johan Andersson (S).

5. Rätt för borgerliga vigselförrättare att förrätta vigslar i främmande stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1045 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Mikael Cederbratt (båda M) yrkandena 1 och 2.

6. Automatisk vigselrätt för riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M).

7. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:224 av Bengt Eliasson m.fl. (L).

8. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M)

9. Giftorättens omfattning vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 6 (L)

10. Bodelningsförrättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1225 av Helena Bouveng (M),

2017/18:2580 av Elin Lundgren (S) och

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 7 (M)

11. Underhåll mellan makar efter äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm (S).

12. Makars pensionsrättigheter vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:135 av Said Abdu (L).

13. Utredningar om faderskap för ogifta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1878 av Mathias Tegnér (S),

2017/18:2128 av Patrick Reslow (-),

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 59,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 109,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 47 och

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

14. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 35,

2017/18:2657 av Elin Lundgren (S) och

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 11 (SD)

15. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:621 av Anna Wallentheim (S),

2017/18:2868 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 3-6 och 8.

Reservation 12 (V)

16. Vårdnad, boende och umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:216 av Emma Carlsson Löfdahl (L),

2017/18:420 av Christina Örnebjär (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:424 av Christina Örnebjär m.fl. (L),

2017/18:662 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 38 och 39,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2017/18:1195 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:1539 av Margareta Larsson (-),

2017/18:2308 av Anti Avsan (M),

2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S),

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 10, 11 och 13-15,

2017/18:3261 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 102 och 108 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 45 och 46.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

17. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 36,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 3,

2017/18:1433 av Margareta Larsson (-),

2017/18:2868 av Rickard Nordin (C) yrkande 1 och

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 255 36 0 58


18. Könsneutrala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 18 (V)

19. Överförmyndare, gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:416 av Barbro Westerholm (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:953 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 7 och 8,

2017/18:1883 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) yrkandena 1-5,

2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkandena 1-4,

2017/18:2279 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1-5,

2017/18:2668 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2670 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:3025 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-7 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 0 33 12
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 3 2
Totalt 217 20 54 58


20. Framtidsfullmakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 5-8.

Reservation 22 (L)

21. Gode män för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 17-20,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 13 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (KD)

22. Dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 26 (M)

23. En översyn av arvsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1989 av Hans Rothenberg (M).

24. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2169 av Betty Malmberg (M),

2017/18:2350 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3248 av Erik Bengtzboe (M).

25. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 27 (M)

26. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 52,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 14,

2017/18:1194 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 28 (M, SD, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (M, SD, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 1 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 155 135 1 58


27. Underårigas rätt att upprätta testamente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3246 av Erik Bengtzboe (M).

28. Ändringar i lagen om personnamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 173 118 0 58


29. Elektroniska dokument i familjerättsliga sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 30 (L)