Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2022

Beslut

Ett modernt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna (KU39)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för ett modernt system för offentlig belöning. Systemet ska uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som är av stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där hen verkar.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om de allmänna flaggdagarna. Förslagen innebär att dagen för val till Europaparlamentet bör vara allmän flaggdag och att de kungliga flaggdagarna bör vara färre än i dag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-17, 2022-05-31

Ett modernt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna (KU39)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjer för ett modernt system för offentlig belöning. Systemet ska uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som är av stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där hen verkar.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om de allmänna flaggdagarna. Förslagen innebär att dagen för val till Europaparlamentet bör vara allmän flaggdag och att de kungliga flaggdagarna bör vara färre än i dag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.