Protokoll 2021/22:131 Onsdagen den 15 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:131

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 maj justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Karin Engdahl som suppleant i trafikutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i trafikutskottet

Karin Engdahl (S)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:530

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:530 Konkurrensneutralitet inom primärvården

av Anders W Jonsson (C)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 juni 2022.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 13 juni 2022

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Andreas Krantz

Expeditionschef

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.