EG:s arbetstidsdirektiv, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1995/96:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.