Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU31

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-12, 2022-06-02