Till innehåll på sidan

Tisdag den 21 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:135

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:135

Tisdagen den 21 juni 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i SoU31, dock tidigast klockan 14.00

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-17.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 31 maj

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM102 Planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden COM(2022) 221, JOIN(2022) 23, COM(2022) 222, COM(2022) 240, COM(2022) 236, COM(2022) 230

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030

3

2021/22:4768 av Ali Esbati m.fl.

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.