Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1190 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1190 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten som kommer att startas upp i sommar kommer bl.a. att få verksamhet som knyts till ÖCB i Sollefteå. Verksamhet som planeras att placeras i Sollefteå är bl.a. IT-stöd, enhetsledning

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1185 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1185 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet i Sollefteå Omställningsarbetet efter försvarsnedläggningen i Sollefteå har varit och är ännu väldigt trögt. En positiv effekt är att kommunen har insett att ett nytänkande i utvecklingsarbetet är viktigt.

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1179 av Zakariasen, Helena (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1179 av Helena Zakariasen s till näringsminister Björn Rosengren om elräkningar Både kunderna och miljön skulle tjäna på en debitering av den faktiska elförbrukningen, i stället för dagens bakvända system med preliminär debitering. Senast den 29 maj ska Energimyndigheten slutredovisa en utredning

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1177 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1177 av Eva Arvidsson s till statsrådet Mona Sahlin om a-kassan vid ideellt arbete I medierna har det på senare tid uppmärksammats att den som är arbetslös och har a-kassa inte kan ägna sig åt ideellt arbete, utan att göra avdrag på a-kasseersättningen. Det är alltså inte möjligt att hjälpa

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1164 av Andersson, Marianne (c)

den 15 maj Fråga 2001/02:1164 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om rätten till mat Rätten till mat hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och är själva förutsättningen för annan utveckling. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations konstaterade 2001 att målet om att

Inlämnad: 2002-05-15 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1163 av Stenmark, Rigmor (c)

den 15 maj Fråga 2001/02:1163 av Rigmor Stenmark c till försvarsminister Björn von Sydow om lagstiftning om brandlarm Gång på gång sker bränder i Sverige där man i efterhand upptäcker att det inte fanns vare sig brandvarnare eller larmsystem. Efter att ett äldreboende har brunnit, med dödlig utgång, har Uppsala återigen

Inlämnad: 2002-05-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1159 av Segelström, Inger (s)

den 14 maj Fråga 2001/02:1159 av Inger Segelström s till socialminister Lars Engqvist om abortregisterutredning Förra gången abortregisterfrågan var uppe debatterade socialministern och jag frågan i riksdagen. Vi var då helt överens om att ett abortregister inte skulle upprättas. Nu har Aftonbladet den 4 maj berättat

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1139 av Andersson, Marianne (c)

den 2 maj Fråga 2001/02:1139 av Marianne Andersson c till statsrådet Jan O Karlsson om Tjernobylkatastrofen Statens strålskyddsinstitut anser att den senaste stora internationella utvärderingen av olyckans konsekvenser visar att den extra stråldosen till följd av olyckan inte innebär något allvarligt hälsoproblem för

Inlämnad: 2002-05-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1130 av Bergström, Sven (c)

den 29 april Fråga 2001/02:1130 av Sven Bergström c till justitieminister Thomas Bodström om fordonsägares ansvar En fordonsägares ansvar för sitt fordon skiljer sig beroende på överträdelsen av en bestämmelse. Enligt lagen 1976:206 om felparkeringssavgift har fordonsägaren ansvar för fordonet, oavsett vem som gjort

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:497 av Bergström, Sven (c)

den 26 april Interpellation 2001/02:497 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om planeringsdirektiv till trafikverken Ett långsiktigt hållbart transportsystem var den stolta devisen för höstens omfattande infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 364 miljarder för åren 20042015. En mycket

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:429 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 26 april Interpellation 2001/02:429 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om svenskt glas Den svenska glasindustrin har gamla anor. Det är väl känt och det står för hög kvalitet. Vårt svenska glas har fått sitt goda rykte tack vare att man på glasbruken förstått att ta vara på den

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1124 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1124 av Bengt Silfverstrand s till socialminister Lars Engqvist om avgifter inom äldre- och handikappomsorg Den 1 juli i år träder den av riksdagen beslutade maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen i kraft. Reformen syftar till att skydda de drygt 270 000 personer som erhåller insatser

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1122 av Arvidsson, Eva (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1122 av Eva Arvidsson s till näringsminister Björn Rosengren om minskad verksamhet i Nynäshamn Ericsson har åter lämnat besked om att jobb ska bort. Denna gång handlar det om att ytterligare 7 000 jobb ska bort från koncernen. Hälften av dessa berör företagets svenska arbetsplatser. I uppgifterna

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:406 av Fransson, Sonja (s)

den 24 april Interpellation 2001/02:406 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om stöd och utveckling av Rett Center Rett syndrom är ett funktionshinder som i stort sett enbart förekommer hos flickor och kvinnor. Syndromet medför mycket svåra funktionsstörningar med rörelsehinder, svår skolios, oförmåga

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1107 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 april Fråga 2001/02:1107 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om hundskolan i Sollefteå Hundskolan, som utbildar ledarhundar och minhundar, har ekonomiska problem och hoppas på regeringens positiva besked om att få hjälp med sina likvida problem. Sollefteå hundskola är tredje bästa i världen

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1093 av Andersson, Marianne (c)

den 22 april Fråga 2001/02:1093 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om forskning om elöverkänslighet Vid upprepade tillfällen har jag ställt frågor till flera ministrar om elöverkänslighet och vid varje tillfälle fått beskedet att regeringen tar problemen på största allvar. Detta trots att regeringen

Inlämnad: 2002-04-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1087 av Jeppsson, Karin (s)

den 19 april Fråga 2001/02:1087 av Karin Jeppsson s till socialminister Lars Engqvist om ökningen av diabetes Diabetes mellitus typ 2, även kallad åldersdiabetes, ökar dramatiskt i västvärlden. I läkarkretsar förespås en växande global epidemi om stora insatser inte görs. WHO uppskattar att 300 miljoner personer kommer

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1074 av Sandström, Åke (c)

den 18 april Fråga 2001/02:1074 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om flygtrafiken Flygbolaget SAS:s besked att lägga ned flygtrafiken på en rad orter runtom i landet visar att regeringen inte tar sitt aktieägaransvar för en flygtrafik i hela landet. Om regeringen inte vill ta sitt ansvar som statlig

Inlämnad: 2002-04-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)