Dokument & lagar (157 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:375 av Damberg, Mikael (s)

den 30 november Fråga 2007/08:375 Lagen om likabehandling av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sveriges förenade studentkårer, SFS, har genomfört en undersökning bland studenter om de känner till lagen om likabehandling av studenter och om de känt sig illa behandlade under sin utbildning. Det

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:374 av Olsson, Hans (s)

den 30 november Fråga 2007/08:374 Bibliotekslagen av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag har tidigare frågat statsrådet rörande stödet till biblioteken och fått svaret att bibliotekslagen ska utvärderas. Frågan är nu i vilken riktning. I augusti 2006 växlade Moderata samlingspartiet,

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:372 av Damberg, Mikael (s)

den 29 november Fråga 2007/08:372 Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Enligt regeringens beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning som trädde i kraft den 1 november 2007

Inlämnad: 2007-11-29 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2007/08:237 av Lilja, Lars (s)

den 27 november Interpellation 2007/08:237 Svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet av Lars Lilja s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vid halvårsskiftet 2007 lades Arbetslivsinstitutet ned. På uppdrag av FAS och Vinnova har ATK Arbetsliv kartlagt den forskande personalens

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:334 av Pettersson, Leif (s)

den 23 november Fråga 2007/08:334 Gemensam bibliotekswebb av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Under mina besök på bibliotek i olika delar av landet möts jag ofta av samma problem. Det finns ofta en mycket liten samordning av låneverksamheten mellan biblioteken. Det finns flera exempel

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:189 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november Interpellation 2007/08:189 Kulturarbetarnas villkor av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det har nu gått ett år sedan Sverige fick en moderatledd regering. Kulturpolitiken företräds av en minister som betonar kulturarbetarnas möjligheter att utöva sin profession.

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarbetarnas villkor

Skriftlig fråga 2007/08:303 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november Fråga 2007/08:303 En bok för alla av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att anslaget till En bok för alla tas bort. Förslaget har varit ute på remiss. Endast 4 procent av remissinstanserna tillstyrkte förslaget. Vi

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:298 av Stenberg, Maria (s)

den 16 november Fråga 2007/08:298 Arbetslivsforskning av Maria Stenberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Arbetslivsinstitutet avvecklades den 1 juli i år. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap uppger i nyhetsbrev nr 4 2007 att av institutets nära 300 forskare finns i dag några på universitet och

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:295 av Olsson, Hans (s)

den 16 november Fråga 2007/08:295 Satsning på biblioteken av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I våras presenterade Svensk Biblioteksförening en intressant rapport utifrån Kulturrådets folkbiblioteksstatistik. Den analyserade vad som gör bibliotek attraktiva. Rapporten bygger primärt på

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:171 av Jarl Beck, Inger (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:171 Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka av Inger Jarl Beck s till försvarsminister Sten Tolgfors m De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i det svenska försvaret och för samhällets säkerhet. De ska utifrån Försvarsmaktens

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka

Interpellation 2007/08:155 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:155 Kultur i hela Sverige av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kultur är inte bara en handelsvara. Det är också något varje människa måste ha tillgång till. Kultur erbjuder nya perspektiv och kunskaper om oss själva, vår historia och vår samtid.

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur i hela Sverige

Interpellation 2007/08:133 av Damberg, Mikael (s)

den 8 november Interpellation 2007/08:133 Näringslivets behov av utbildad arbetskraft av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp För en tid sedan presenterade TCO, Lärarförbundet och SFS en rapport med namnet Jakten på anställbarhet som bygger på frågor ställda till ett större antal arbetsgivare,

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Näringslivets behov av utbildad arbetskraft

Interpellation 2007/08:131 av Damberg, Mikael (s)

den 8 november Interpellation 2007/08:131 Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Ungdomskullarna ökar kraftigt de närmaste åren. Antalet 20-åringar växer med 30 procent fram till 2010. Det innebär att det skulle krävas ett tillskott av högskoleplatser

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor

Interpellation 2007/08:119 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 6 november Interpellation 2007/08:119 Funktionshindrade elevers ekonomiska möjligheter att studera av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Lars Leijonborg fp I januari 2007 genomfördes samordningsbestämmelser mellan studiemedelssystemet och systemet med aktivitetsersättning. Bakgrunden är att man

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Funktionshindrade elevers ekonomiska möjligheter att studera

Skriftlig fråga 2007/08:225 av Damberg, Mikael (s)

den 6 november Fråga 2007/08:225 Söktrycket till högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Intresset för att studera på universitet och högskolor har minskat på senare år. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden är med stor sannolikhet en viktig orsak till detta. Högskolverkets rapport

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2007/08:114 av Damberg, Mikael (s)

den 5 november Interpellation 2007/08:114 Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Under valrörelsen ville Lars Leijonborg framställa sig som högskolornas bästa vän. Det skulle bli miljardsatsning på högskolorna och kvaliteten i utbildningarna

Inlämnad: 2007-11-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan

Interpellation 2007/08:113 av Ludvigsson, Anne (s)

den 5 november Interpellation 2007/08:113 EWK:s världsunika politiska konst av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Ewert Karlssons, EWK:s, politiska konst är världsunik och denna ovärderliga politiska konst som Ewert Karlssons bilder utgör måste tas till vara och göras tillgänglig för

Inlämnad: 2007-11-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EWK:s världsunika politiska konst

Interpellation 2007/08:109 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:109 Den så kallade kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna av Peter Hultqvist s till statsrådet Lars Leijonborg fp I ett svar på min enkla fråga svarar högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att all statlig verksamhet ska effektiviseras. Ministern uttrycker

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den s.k. kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna

Skriftlig fråga 2007/08:221 av Lindestam, Åsa (s)

den 2 november Fråga 2007/08:221 Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarsdepartementet bad den 16 oktober Försvarsmakten att till den 31 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:98 av Jonsson, Peter (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:98 Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga av Peter Jonsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen Reinfeldt har föreslagit åtgärder i sin budgetproposition som innebär att vi lägger ned stora delar av Sveriges marina förmåga. Torped, mina, sensor är ett undervattensverktyg

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga