Dokument & lagar (586 träffar)

Interpellation 2017/18:591 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2017/18:591 Svarta hål i rymdstrategin av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det är positivt att Sverige äntligen får en rymdstrategi, även om den kommer så sent att detta riksmöte inte får möjlighet att behandla den. Regeringens rymdstrategi, som presenteras i skrivelsen  En strategi

Inlämnad: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:591 av Mathias Sundin (L) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svarta hål i rymdstrategin

Skriftlig fråga 2017/18:1474 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2017/18:1474 Forskning om särläkemedel av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det särskilda regelverk inom EU för särläkemedel som trädde i kraft år 2000 syftade till att få fart på utvecklingen av särläkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Under åren 20072013 satsade EU 620 miljoner

Inlämnad: 2018-06-11 Svarsdatum: 2018-06-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1474 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:771 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:771 Basårsutbildningarnas fortlevnad av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I högskolelagen står det: Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.I en rapport från 2017 som genomfördes av KTH och Teknikföretagen slås det fast att basårsutbildningar

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:771 av Christer Nylander (L) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2016/17:107 Rymdstrategi av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Rymdbranschen är i stor förändring runt om i världen. Investeringar ökar, omsättning ökar och flera spännande projekt är på gång, både från statliga aktörer och från kommersiella. I Sverige efterfrågar aktörerna inom

Inlämnad: 2016-11-10 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:1500 OECD-projektet Higher Education System Performance av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sveriges deltagande i internationella kunskapsmätningar som PISA och Timss har gett ökad förståelse för situationen i svensk skola samt bidragit till idéer om vad som kan göras för att

Inlämnad: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L)

Fråga 2016/17:1288 Rymdstrategi av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vid ett flertal tillfällen har jag lyft behovet av en svensk rymdstrategi. Före forskningspropositionen sa rymdministern att besked kommer efter forskningspropositionen. Nu har det gått mer än ett halvår sedan den presenterades,

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:490 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:490 Förändringar av IB-elevers betyg av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen beslutade UHR om förändringar för svenska IB-elevers betyg. IB har en sjugradig betygsskala och en maxpoäng på 45. Totalt 2 av 1 330 IB-elever mindre än en procent fick förra året betyget 45. Med

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:490 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:335 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:335 Rekrytering av lärare från Finland av Roger Haddad L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Lärarbristen i Sverige fortsätter att utgöra ett reellt problem för landets kommuner. Skolor tvingas ta in vikarier och obehöriga lärare, och därmed lyckas skolorna inte följa de skärpta behörighetskraven

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:335 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:303 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:303 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågan om treårig tandhygienistutbildning har varit aktuell i många år. I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. I april 2014 beslöt regeringen att ge Universitetskanslersämbetet

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:303 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:174 En rättvis bedömning för elever som går IB-program av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S International Baccalaureate är en utbildning på gymnasial nivå med en internationellt definierad standard och höga kunskapskrav. En lång rad skolor erbjuder programmet och det är en stor

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:130 Högskolors lokalisering av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Högskolan Dalarnas styrelse fattade under hösten 2015 ett enhälligt beslut om att tillsätta en utredning som ska se över för- och nackdelar med att samla högskolans verksamhet i Falun. I dagsläget finns det två

Inlämnad: 2016-10-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:115 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:115 Handläggningen av uppehållstillstånd för studenter och forskare av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den pågående flyktingkrisen har belastat Migrationsverket hårt, och handläggningstiderna för vad som torde vara att betrakta som ganska självklara visum har blivit orimligt

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:115 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:91 Regelverket för Lärarlyftet II av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regeringens satsning på Lärarlyftet II innebär att lärare kan vidareutbilda sig samtidigt som de arbetar kvar som lärare. När Lärarlyftet II nu ska genomföras har det visat sig att regelverket är alltför

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:68 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:68 Beslut om treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Frågan om treårig tandhygienistutbildning har varit aktuell i många år. I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. I april 2014 beslöt regeringen att ge Universitetskanslersämbetet

Inlämnad: 2016-10-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:68 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:711 Rymdturism i Sverige av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige ligger mycket väl till för att bli plats för en av Europas rymdhamnar, vilket är centralt för att ha en framskjuten position i den snabbt växande rymdindustrin. Sverige har många fördelar efter flera

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdturism i Sverige

Interpellation 2015/16:421 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:421 Kärnkraftssäkerhet av Allan Widman L till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige kan mycket väl ha världens bästa kärnkraftssäkerhet. Anläggningarnas grundläggande säkra konstruktion, fortlöpande betydande investeringar i tilläggssäkerhet samt decennielånga drifterfarenheter talar för

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:421 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraftssäkerhet

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1176 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Beslutet byggde bland annat på Universitetskanslersämbetets UKÄ utredning om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistprogrammet

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:846 Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd av Roger Haddad L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen har aviserat en kraftig utbyggnad av antalet platser vid landets högskolor och universitet. När en sådan snabb expansion sker, samtidigt som resurserna som medföljer inte alls överensstämmer

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:417 Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola har stora utmaningar på både kort och lång sikt. I det långa perspektivet handlar det om att Sverige återigen ska bli en framgångsrik kunskapsnation

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L) (pdf, 81 kB)