Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:866 av Viklund, Margareta (kd)

Fråga 1998/99:866 av Margareta Viklund kd till justitieministern om besöksförbudet den 23 augusti Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet män som har besöksförbud ökat tio gånger sedan lagen om besöksförbud trädde i kraft år 1988. Förra året hade 2 031 män besöksförbud. Anmälningarna om övervåld mot kvinnor har

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:754 av Grönlund, Amanda (kd)

Fråga 1998/99:754 av Amanda Grönlund kd till justitieministern om obevakade permissioner den 21 juni En av de misstänkta, i de tragiska s.k. polismorden i Norrköping i våras, var en brottsling som hade en obevakad permission. Den misstänktes eventuella skuld är något för rättsinstanserna att avgöra. Permissioner är

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:704 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

Fråga 1998/99:704 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieministern om frikännande vid våldsbrott Den debatt som det s.k. Lindomefallet för cirka tio år sedan orsakade gav så småningom upphov till en statlig offentlig utredning Straffansvarets gränser SOU 96:185, vilken kan sägas kom fram till att det ej går att lagstifta

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:610 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Fråga 1998/99:610 av Ragnwi Marcelind kd till justitieministern om Lindomeproblematiken den 6 maj I december 1998 svarade justitieministern på en fråga angående Lindomeproblematiken, dvs. hur ansvarsbedömningen skall göras när två eller fler personer varit närvarande då ett brott begåtts samtidigt som det inte går

Inlämnad: 1999-05-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:442 av vice talman Rose-Marie Frebran, tredje (kd)

Fråga 1998/99:442 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till justitieministern om forskningen om IB den 11 mars Under DN Debatt kan man den 9 mars läsa följande: Regeringen stänger IB-arkiven.Det är forskare som leder projektet om den svenska åsiktsregistreringens historia som är oroliga. Arbetssituationen för

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:317 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:317 av Inger Strömbom kd till justitieministern om polisens arbetsuppgifter den 3 februari Kraftiga besparingar har gjorts inom polisväsendet de senaste åren. Sedan juli 1994 har antalet civilanställda inom polisen i Stockholms län minskat med 800 personer. Detta har fått till följd att polisen i dag

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:260 av Gustafsson, Lars (kd)

Fråga 1998/99:260 av Lars Gustafsson kd till näringsministern om nytillverkning av delar till äldre bilar den 20 januari I EU har förslag lagts fram vilket skulle innebära att nytillverkning av delar till äldre bilar skulle förbjudas. Exempel på konsekvenserna av ett sådant beslut är den nystartade belgiska fabrik

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:249 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:249 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om direktiven för utredningen om barn till homosexuella föräldrar den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har totalt t.o.m. 1998 ingåtts 758 partnerskap varav 247 av kvinnorTendensen

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:248 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:248 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om en breddad partnerskapslagstiftning den 14 januari Sedan lagen om registrerat partnerskap för homosexuella 1994:1117 trädde i kraft den 1 januari 1995 har t.o.m. 1998 ingåtts totalt 758 partnerskap varav 247 av kvinnorUnder 1998 ingicks bara totalt 125

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:247 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:247 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om barn med föräldrar i registrerat partnerskap den 14 januari SCB har uppskattat antalet barn med föräldrar som ingått partnerskap till 53. Företrädare för RFSL har hävdat att antalet barn som lever med homosexuella föräldrar snarare skulle vara 40 000.

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:176 av Oscarsson, Mikael (kd)

Fråga 1998/99:176 av Mikael Oscarsson kd till justitieministern om klotter och annan skadegörelse den 10 december Klotter och annan skadegörelse har blivit ett stort och växande problem i många av landets kommuner. Problemet är störst i storstäder som Stockholm, Göteborg och Uppsala, men det uppfattas också som stort

Inlämnad: 1998-12-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)