Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 november 2017

Nästa händelse: Beredning 21 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-21
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-24
Betänkande 2017/18:KU1
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29