Sök

Avdelning
Hoppa till filter

165 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Propositioner och skrivelser, Jordbruksutskottet, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Uppföljning av skogspolitiken

  Proposition 1997/98:158

  Regeringens proposition 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering som
  Inlämnad
  1998-05-25
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  14
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU27 1998/99:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Proposition 1997/98:145

  Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Anna Lindh Mi lj ödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande mål för det
  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  14
  Följdmotioner
  32
 • Dokument & lagar

  Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Proposition 1997/98:142

  Regeringens proposition 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Prop. 1997/98:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 1998 Laila Freivalds Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  1998-03-11
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  16
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Proposition 1997/98:139

  Regeringens proposition 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Prop. 1997/98:139 Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utländska medborgare, som omfattas
  Inlämnad
  1998-03-12
  Förslag
  4
  Följdmotioner
  10
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Ändringar i foderlagen, m.m.

  Proposition 1997/98:92

  Regeringens proposition 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1985:295 om foder. Genom förslaget
  Inlämnad
  1998-03-05
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  4
 • Dokument & lagar

  Färnebofjärdens nationalpark

  Proposition 1997/98:91

  Regeringens proposition 1997/98:91 Fämeboljärdens nationalpark Prop. 1997/98:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Anna Lindh Milj ödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en del av Nedre Dalälven med omgivande
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Proposition 1997/98:90

  Regeringens proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Prop. 1997/98:90 Göran Persson Laila Freivalds Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som
  Inlämnad
  1998-03-12
  Förslag
  4
  Följdmotioner
  6
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU20 1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Proposition 1997/98:48

  Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i livsmedelslagen
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  6
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Miljöbalk

  Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

  Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1997 Göran Persson Anna Lindh Milj ödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift- ningen
  Inlämnad
  1997-12-18
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  20
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Vissa avgasfrågor

  Proposition 1997/98:35

  Regeringens proposition 1997/98:35 Vissa avgasfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Anna Lindh Mi lj ödepartementet Prop. 1997/98:35 Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bilavgaslagen när det gäller det s.k.
  Inlämnad
  1997-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Ändringar i djurskyddslagen

  Proposition 1997/98:28

  Regeringens proposition 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 1997 Prop. 1997/98:28 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagen 1988:534Lagens
  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  10
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Ekologisk hållbarhet

  Skrivelse 1997/98:13

  Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet Skr. 1997/98:13 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen en lägesbeskrivning av arbetet för att fora
  Inlämnad
  1997-09-19
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  1997/98:JoU11
 • Dokument & lagar

  Hållbart fiske och jordbruk

  Proposition 1997/98:2

  Regeringens proposition 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk Prop. 1997/98:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett utbyggt miljöersättningsprogram
  Inlämnad
  1997-09-18
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  18
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Budgetpropositionen för 1998

  Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

  Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. 1 Riksdagen 1997/98 1 saml. Vol. 1 Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen
  Inlämnad
  1997-09-19
  Förslag
  898
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet

  Proposition 1996/97:167

  Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Prop. 1996/97:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna för att företag, enskilda
  Inlämnad
  1997-06-03
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  6
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde

  Proposition 1996/97:94

  Regeringens proposition 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde Prop. 1996/97:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Annika Åhnberg J ordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  1997-03-21
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald

  Proposition 1996/97:75

  Regeringens proposition 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Prop. 1996/97:75 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Anna Lindh Mi lj ödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa
  Inlämnad
  1997-03-21
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  8
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  Alternativ till traditionell burhållning av höns

  Skrivelse 1996/97:64

  Regeringens skrivelse 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Skr. 1996/97:64 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas regeringens bedömningar
  Inlämnad
  1996-12-09
  Följdmotioner
  18
  Utskottsberedning
  1996/97:JoU9
 • Dokument & lagar

  Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m.

  Proposition 1996/97:62

  Regeringens proposition 1996/97:62 Ändringar i lagen 1992:888 om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m. Prop. 1996/97:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga
  Inlämnad
  1997-02-25
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dokument & lagar

  På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle

  Skrivelse 1996/97:50

  Regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen Stockholm den 23 januari 1997 Göran Persson Anna Lindh M i lj ödepartem entet Skr. 1996/97:50 Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse beskrivs regeringens arbete under år
  Inlämnad
  1997-01-30
  Följdmotioner
  10
  Utskottsberedning
  1996/97:JoU11
Bevaka via RSS