Sök

Avdelning
Hoppa till filter

285 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Propositioner och skrivelser, 2008/09, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Den enskildes val av rättsligt biträde

  Proposition 2008/09:232

  Regeringens proposition 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde Prop. 2008/09:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som rör
  Inlämnad
  2009-09-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

  Proposition 2008/09:231

  Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2009-08-25
  Förslag
  2
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 förslag): , 2 bifall,
 • Dokument & lagar

  2009 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Skrivelse 2008/09:120

  2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning vindkraftspark för till dets
  Inlämnad
  2009-07-20
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:NU4
 • Dokument & lagar

  Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen

  Proposition 2008/09:229

  Regeringens proposition 2008/09:229 Anslutning till och genomförande av barlastvatten- Prop. konventionen 2008/09:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juli 2009 Beatrice Ask Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I februari 2004 antogs den internationella
  Inlämnad
  2009-07-16
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2009/10:TU3
  Riksdagsbeslut
  (7 förslag): , 7 bifall,
 • Dokument & lagar

  Villkoren för Sveriges kredit till Island

  Skrivelse 2008/09:230

  Regeringens skrivelse 2008/09:230 Villkoren för Sveriges kredit till Island Skr. 2008/09:230 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 juli 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för den ekonomiska situationen
  Inlämnad
  2009-07-13
  Utskottsberedning
  2009/10:FiU8
 • Dokument & lagar

  Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning

  Proposition 2008/09:226

  Regeringens proposition 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rätt- Prop. skipning 2008/09:226 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige har genom att tillträda
  Inlämnad
  2009-07-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  Immunitet för stater och deras egendom

  Proposition 2008/09:204

  Regeringens proposition 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom Prop. 2008/09:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionens huvudsakliga förslag är att riksdagen
  Inlämnad
  2009-07-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (3 förslag): , 3 bifall,
 • Dokument & lagar

  Förfarandet när ett beslag har hävts

  Proposition 2008/09:227

  Regeringens proposition 2008/09:227 Förfarandet när ett beslag har hävts Prop. 2008/09:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vad som ska ske med ett beslagtaget föremål när beslaget
  Inlämnad
  2009-06-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU5
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Proposition 2008/09:218

  Regeringens proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff Prop. inom Europeiska unionen 2008/09:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Rådet för rättsliga
  Inlämnad
  2009-06-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU3
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

  Skrivelse 2008/09:198

  Regeringens skrivelse 2008/09:198 En jämställd arbetsmarknad Skr. regeringens strategi för jämställdhet på 2008/09:198 arbetsmarknaden och i näringslivet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skrivelsens
  Inlämnad
  2009-06-24
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:AU6
 • Dokument & lagar

  Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur

  Proposition 2008/09:228

  Regeringens proposition 2008/09:228 Redovisning av kommunal medfinansiering till Prop. statlig infrastruktur 2008/09:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2009-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag

  Skrivelse 2008/09:224

  Regeringens skrivelse 2008/09:224 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 2008/09:224 för kapitalförluster på andelar i handelsbolag Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet
  Inlämnad
  2009-06-17
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU22
 • Dokument & lagar

  Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

  Proposition 2008/09:223

  Regeringens proposition 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal Prop. med Brittiska Jungfruöarna 2008/09:223 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen
  Inlämnad
  2009-06-16
  Förslag
  6
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (6 förslag): , 6 bifall,
 • Dokument & lagar

  Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

  Proposition 2008/09:222

  Regeringens proposition 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal Prop. med Bermuda 2008/09:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2009-06-16
  Förslag
  6
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (6 förslag): , 6 bifall,
 • Dokument & lagar

  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008

  Skrivelse 2008/09:125

  2008/09:125 Allmänna ningsområde. inhyrd fond. årlig arvsfonden skäligt. kollegiet. bevara förutom projektmedel derna. tid. arvsfonden denna inriktning. respektive och ningar. projektverksamheten. funktionshinder målgruppen funktionsnedsättning RBU. Ösa inom eget män. landet. skilda ansökan. erfarenhetsspridning
  Inlämnad
  2009-06-16
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU4
 • Dokument & lagar

  Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95

  Skrivelse 2008/09:221

  Regeringens skrivelse 2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i Skr. proposition 2008/09:95 2008/09:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen
  Inlämnad
  2009-06-15
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:NU1
 • Dokument & lagar

  Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet

  Proposition 2008/09:219

  Regeringens proposition 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av Prop. balanstalet 2008/09:219 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen
  Inlämnad
  2009-06-10
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
 • Dokument & lagar

  Socialförsäkringsbalk

  Proposition 2008/09:200

  Socialförsäkringsbalk Innehållsförteckning Prop. 2008/09:200 Del 1 Lagtext och allmän motivering Del 2 Författningskommentar och Bilaga 1 Del 3 Bilaga 2 SamSol:s sammanfattning av betänkandet SOU 2005:114 765 Bilaga 3 Förteckning över de remissinstanser som avgett yttrande över SamSol:s betänkande SOU 2005:114.768
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Socialförsäkringsbalk

  Proposition 2008/09:200

  Socialförsäkringsbalk Innehållsförteckning Prop. 2008/09:200 Del 1 Lagtext och allmän motivering Del 2 5 Författningskommentar till förslaget till socialförsäkringsbalk 393 5.1 Inledning 393 5.2 Avdelning A Övergripande bestämmelser.398 5.2.1 Inledning.398 5.2.2 Underavdelning I Inledande bestämmelser.398
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Socialförsäkringsbalk

  Proposition 2008/09:200

  Socialförsäkringsbalk Regeringens proposition 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk Prop. 2008/09:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny sammanhållen
  Inlämnad
  2009-06-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
Bevaka via RSS