Mikael Damberg (S)

Mikael Damberg (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 26
Titel Förvaltningsekonom.
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2004-10-05 – 2014-10-02
  • Ledig 2004-08-30 – 2004-10-04
  • Ordinarie 2004-08-16 – 2004-08-29
  • Ledig 2004-04-05 – 2004-08-15
  • Ordinarie 2003-03-01 – 2004-04-04
  • Ledig 2003-01-21 – 2003-02-28
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2003-01-20
  • Socialdemokraterna

  • Gruppledare 2012-02-23 – 2014-10-03
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Valberedningen

  • Ordförande 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Suppleant 2012-02-24 – 2012-09-18
  • Näringsdepartementet

  • Närings- och innovationsminister 2014-10-03 – 2019-01-21
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2019-01-21 – 2021-11-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot utbildningsutskottet 02-10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10-12. Suppleant försvarsutskottet 02-06 och finansutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 10-14, riksdagens valberedning 12, vice ordförande 12-14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12-14 och riksdagsstyrelsen 12-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-14. Gruppledare 12-14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003-190120 och statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta Liisa Valtonen.
 • Utbildning

  Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
 • Anställningar

  Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95-97 och Statsrådsberedningen 97-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03-06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04-07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04-07.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Solna 94-02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, SSU 99-03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99-03, 09-. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04-. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99-03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01-.
 • Bostadsort

  Solna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Mervärdesskatt på insatskapital i ekonomiska föreningar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1608 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/ 01618 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1608 av Mikael Larsson C Mervärdesskatt på insatskapital i ekonomiska föreningar Mikael Larsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar, har för avsikt

Svarsdatum: 2022-05-25 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1608 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

En utredning om internmoms

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1590 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/01579 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1590 av Hampus Hagman KD En utredning om internmoms Hampus Hagman har frågat mig när regeringen avser att tillsätta utredningen om internmomsen. Riksdagen har den 20 april 2022 tillkännagett för regeringen att regeringen skyndsamt

Svarsdatum: 2022-05-25 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1590 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S) (docx, 65 kB)

Skatteverkets handläggningstider för bouppteckningar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1571 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/ 0 1553 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1571 av David Josefsson M Skatteverkets handläggningstider för bouppteckningar David Josefsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar att vidta i närtid för att Skatteverket ska kunna korta handläggningstiderna för bouppteckningar.

Svarsdatum: 2022-05-18 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1571 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.