Regeringens åtgärder mot kraftigt höjda matpriser

Interpellationsdebatt 1 december 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 40 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Mikael Damberg, som inte är här i dag, har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra fortsatta ökningar av matpriserna. Han har också frågat hur regeringen avser att stödja barnfamiljer med små marginaler.

Inflationen slår hårt mot hushållen och allra hårdast mot dem som redan har små marginaler. Inflationen har börjat vända nedåt men är fortfarande för hög. Att bekämpa inflationen är därför fortsatt prioriterat för regeringen, samtidigt som vi stöttar hushåll och välfärd. Regeringens förslag till budget för 2024 visar att det går att kombinera en återhållsam finanspolitik för att bekämpa inflationen med reformer som stärker hushållens ekonomi. Men det vilar också ett stort ansvar på flera andra aktörer i ekonomin för att förhindra att den höga inflationen blir mer bestående. Detta gäller inte minst livsmedelsbranschen och handeln, som har ett ansvar för att inte höja priserna mer än vad som är proportionerligt. Regeringen har tillfört medel till Konkurrensverket för att skärpa bevakningen av branscher med bristande konkurrens.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Många hushåll med svag ekonomi har fått kompensation för den höga inflationen via prisindexerade bidrag och transfereringar. Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer, elstöd, höjd a-kassa och sänkt energiskatt på drivmedel är reformer som har varit särskilt betydelsefulla för hushåll med små marginaler. Vid årsskiftet sänks även reduktionsplikten. Budgeten för 2024 innehåller viktiga strukturreformer samtidigt som vi stöttar hushåll och välfärd, bland annat genom förstärkt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare, sänkt skatt för pensionärer och ytterligare sänkt skatt på drivmedel. Det ger hushåll med knappa resurser mer i plånboken.

Då Mikael Damberg (S), som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Markus Selin (S) i stället fick delta i interpellationsdebatten.


Anf. 41 Markus Selin (S)

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag är glad över att få vara här och debattera denna fråga i dag.

Vi lever i en mörk tid. Jag är i grunden optimist, men det ser inte så bra ut. Vi lever i en tid med krig i vår värld, krig i Europa och spänningar runt om i världen. Planeten har feber, och Sverige står inför ett uselt ekonomiskt läge. I dag är det många små fingrar som öppnar lucka 1. Det lackar mot jul.

För ett år sedan varnade vi socialdemokrater för att vi står inför ett svårt ekonomiskt läge. Den sverigedemokratiskt styrda regeringen saknade en plan, menade vi socialdemokrater. Vi måste göra någonting, och det fort. Sveriges ekonomi förväntas krympa i år och även nästa år. EU-kommissionen ger Sverige den sämsta prognosen av alla EU-länder.

Fru talman! Var tredje familj har nu svårt att få ekonomin att gå ihop. Högre elpriser, stigande hyror, stigande boräntor och inte minst stigande matpriser drabbar hårt jobbande vanligt folk. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik har våra matpriser stigit med 6,6 procent. Fisk och grönsaker har till exempel stigit med 12 procent. Om dessa 12 procent skulle motsvara en hel tallrik innebär det att var åttonde tallrik är borta. Mina favorittomater har stigit med 45 procent i pris.

Samtidigt har vi en tid då matjättarna skär guld med täljkniv. De gör fortsatta rekordvinster. Vi har en stark marknadsdominans av några få aktörer.

Fru talman! Samtidigt har vi också några få bankjättar som skär guld med täljkniv. Förmodligen kommer dessa fyra bankjättar att göra historiska rekordvinster i år. Prognosen visar att den samlade vinsten kommer att landa på ungefär 160, kanske 180, miljarder kronor. De beloppen motsvarar en och en halv gång vad vi i Sverige investerar i vårt gemensamma försvar.

Vi lever i en tid då Stadsmissionen i sin fattigdomsrapport rapporterar om ett fördubblat antal besökare som behöver hjälp. 72 procent av dessa behöver hjälp för att det fattas mat på bordet. Matmissionen såg en fördubbling av besökare i sina matmissionsbutiker från 2021 till 2022, och tillväxten av besökare är fortsatt stark.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag skulle vilja höra mer från finansministern om hur regeringen och finansministern hanterar läget vi står i nu.


Anf. 42 Isak From (S)

Fru talman! Detta är en interpellation från Mikael Damberg, men jag tackar Markus Selin för inlägget. Jag kunde inte underlåta att gå in i debatten när jag hörde att Elisabeth Svantesson i sitt svar hänvisade till det kraftigt kritiserade elstödet som ett svar på skenande matpriser - ett elprisstöd som faktiskt har delat landet.

Man lovade väldigt tydligt att ett elstöd till kommuner och regioner skulle vara klart för länge sedan. Nu visar det sig att det är långt ifrån klart. En av orsakerna är att myndigheterna har bedömt att hästverksamhet eller annat som en del kommuner och regioner har ska klassas som jordbruksverksamhet.

Det är helt absurt hur regeringen på område efter område har misslyckats med det elstöd som man nu lyfter fram som ett verktyg mot skenande matpriser. Det är ganska många som inte håller med regeringen. Man lyfter gång på gång fram att man sänker bensin- och dieselskatten och att man har gjort det i omgångar. Det syns dock inte speciellt mycket ute vid pump, för det är faktiskt världsmarknadspriserna som helt och hållet påverkar priset vid pump. Priset har sedan regeringen tillträdde gått upp och ned med ungefär 7 kronor. Det är någonting som påverkar Sveriges bilister. Man har lovat att det skulle sänkas med upp till 10 kronor vid pump, och detta har inte genomförts. Nu har man infört en förändrad reduktionsplikt, och än så länge har vi inte sett resultatet av det.

Vi socialdemokrater däremot lovade att stötta dem som verkligen behöver det. De boende på landsbygden som har behov av bilen ska få ett stöd. Vi har också presenterat ett förslag om Sverigepriser där staten upphandlar en viss mängd biodrivmedel för att hålla nere priserna.

Det blir skillnad beroende på vem som styr. Lägger man resurserna på lyx-rot och lyx-rut, eller prioriterar man något annat? Här har Markus Selin tydligt visat att för många barnfamiljer kommer denna jul att bli extremt jobbig, men i regeringens politik ser vi ingenting.

I stället ser vi ett ökat antal varsel och fler arbetslösa. Då är det bra att ha a-kassa, men kostnadsökningen i livsmedelssektorn drabbar barnfamiljer här och nu.


Anf. 43 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! I dag är det den 1 december, och många barn ser fram emot jul. En del barn kommer kanske att bli besvikna och ledsna för att de inte fick vare sig den första, den andra eller den tredje presenten på sin önskelista. Många föräldrar kommer att känna sorg över det.

Roten till detta och många andra problem vi ser just nu är inflationen. Det är en av de absolut mest bidragande orsakerna till att mångas marginaler blir väldigt knappa. Orsaken till att bolånekostnaderna har ökat dramatiskt runt om i Sverige är att räntan har stigit därför att vi måste få ned inflationen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det absolut viktigaste vi alla kan göra för att underlätta för människor, var de än bor i Sverige, är att se till att vi får ned inflationen. Den är på väg ned, vilket är glädjande, men än är inte sista ronden vunnen.

Vi har också lågkonjunktur. För ett år sedan sa jag att vi har en ekonomisk vinter och att det kommer att bli tufft under detta år och nästa. Sedan kommer det att vända, om inget oförutsett sker. Mycket oförutsett sker just nu i världen. Det kan handla om geopolitik, energipriser och annat.

Regeringen har en plan för att ta oss igenom denna ekonomiska situation. Planen handlar om just inflationsbekämpning, där vi också stöttar hushåll och välfärd. Låt mig bara poängtera att detta år får svenska hushåll 40 miljarder i olika typer av stöd.

Jag hör socialdemokrater raljera över sänkt drivmedelsskatt. Jag kan bara konstatera att Konjunkturinstitutet nyligen gjorde en utvärdering. Det är läsning som jag rekommenderar. Där säger man att det blir genomslag på priset.

Vi kan bara drömma om - en mardröm naturligtvis - hur drivmedelspriserna skulle ha sett ut om Socialdemokraterna fortsatt att styra. Och hur skulle priserna se ut om det hade varit Socialdemokraterna som styr den 1 januari? Reduktionsplikten hade fortsatt att höjas, men vi sänker den nu. Det är en av många viktiga delar i vår politik: att underlätta för människor runt om i landet att leva.

Jag ska inte säga så mycket mer i denna debatt, fru talman. Jag har haft flera debatter med Mikael Damberg, som inte är här just nu. Intentionen i svaret är, som jag har poängterat, att jag arbetar varje dag med frågan om att dämpa inflationen. Varje dag ligger mitt fokus på att fler föräldrar ska kunna gå till jobbet, ha en lön och kunna försörja sin familj och att barnen ska kunna få de vinterskor de så väl behöver. Detta är mitt och regeringens fokus.

Väldigt många har lämnats efter under de senaste åren, i långtidsutanförskap, dessutom med en känsla av att vara bortglömda. Man har inte fått stöd från Arbetsförmedlingen, och man har inte fått möjlighet att komma in. Det har heller inte ställts krav på föräldrar att ta de jobb som finns, och då får också barnen leva i utanförskap. Här finns mycket att göra.

Arbetslösheten kommer att stiga enligt prognosen, på grund av den lågkonjunktur som Sverige och många andra länder nu börjar se.

Fru talman! Jag avslutar här och konstaterar att kampen mot inflationen går vidare, samtidigt som vi stöttar de allra mest utsatta hushållen.


Anf. 44 Markus Selin (S)

Fru talman! Jag har finsk släkt och finskt påbrå, och som sverigefinländare tänkte jag kosta på mig några ord på finska: Nostaa kissa pöydälle - låt oss sätta katten på bordet. Det innebär att vi måste ta tag i en svår och obehaglig situation, trots läget.

Vi har den högsta inflationen på 30 år i Sverige. Jag ska inte märka ord, fru talman, men jag har räknat ut att ordet inflation nämns säkert 15 gånger i finansministerns skriftliga svar, muntliga redogörelse och inlägg. Bara i det skriftliga svaret nämns det sex gånger, medan matpriserna, som denna debatt handlar, nämns en gång.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ja, vi socialdemokrater avskyr inflation. Vi vet vilken godtycklighet den innebär för oss svenskar. Det är precis vad vi ser nu, fru talman.

Låt mig återgå till Stadsmissionen, som gör ett fantastiskt fint arbete, och Matmissionen. Just i detta nu söker över 14 000 hjälp för att få mat. I min valkrets Stockholms län har Stadsmissionen, trots att de gör ett vackert och fint arbete, tvingats öppna nya butiker, från Södertälje i söder till Norrtälje i norr.

Fru talman! Jag vet att inflationen är ett spöke. Vi socialdemokrater vill inte se inflation. Men jag skulle vilja veta mer specifikt hur finansminister Elisabeth Svantesson vill hantera matpriserna, för vi lever i detta, här och nu.

Vi har till exempel fyra banker i Sverige som gör enorma vinster mitt under brinnande kris. Det här handlar inte ytterst om pengar eller bokföring, utan jag skulle hävda att det ytterst handlar om förtroende. Hur kan vi ha folk - 10 000, 14 000, 15 000 eller snart kanske mer än 20 000 - som söker hjälp för att få mat medan bankerna i år gör vinster på 160-180 miljarder kronor? Marginalerna för vanliga svenskar krymper.

Men inte nog med det, utan Frälsningsarmén, som också gör ett väldigt fint arbete där ute, rapporterar att nya grupper söker hjälp. Gråtande mammor ringer i skam och ber om hjälp med mat.

Fru talman! I dag är det lucka 1, och många små barn där ute pillrar upp den första luckan i kalendern. Men vi har tusentals som kämpar och ser fram emot en tråkig jul. Tack för nu!


Anf. 45 Isak From (S)

Fru talman! Elisabeth Svantesson undrar hur det hade gått med en socialdemokratisk regering. Vi hade prioriterat annorlunda. Vi har varit väldigt tydliga med att vi ska stärka de hushåll som behöver det mest och stötta de bilägare på landsbygden som behöver det mest. Regeringens politik fokuserar, när det gäller de sänkta bensin- och dieselpriserna, på storstadspendlarna, vilket i och för sig inte är oviktigt.

Vi har konstaterat att reduktionsplikten var för hög och behövde sänkas till en rimligare nivå, men inte till den nivå som den SD-styrda regeringen har lagt den på.

Den inflation vi har nu är till stora delar byggd på Europas kraftiga beroende av rysk gas och olja, och den beror till stor del på de skenande energipriserna i Europa. Detta har vi fått ta del av mycket.

Vad vi också har drabbats av är regeringens oförmåga att hålla uppe kronkursen. Kronan är helt absurt lågt värderad, och detta genererar också kraftigt höjda livsmedelspriser på allt som vi inte kan producera själva, såsom bananer, frukt och så vidare, som de allra flesta barn vill ha på julen.

Regeringen skulle kunna göra någonting åt det här. Men man väljer tydligt att prioritera dem som har de större plånböckerna. För Socialdemokraterna gäller den motsatta politiken.


Anf. 46 Tredje vice talman Kerstin Lundgren

Statsrådet har nu anmält att hon avstår från att hålla fler anföranden i denna interpellationsdebatt.


Anf. 47 Markus Selin (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag nämnde tidigare vanligt folk. Rädda Barnen, Röda Korset, Majblomman och Hyresgästföreningen har nyligen gjort en undersökning tillsammans. Den visar att en tredjedel av ensamstående mammor som har en inkomst på 35 000 kronor har svårt att sätta näringsriktig mat på bordet - en tredjedel.

Fru talman! Livsmedelsverket rapporterar nu att stegrande matpriser kommer att riskera folkhälsan genom att maten blir sämre och inte näringsriktig. Vi socialdemokrater vill såklart inte se sådant. Vi har föreslagit en rad åtgärder för att mildra inflationskrisen och lågkonjunkturen, som nu knackar på dörren på allvar. Det handlar om extra barnbidrag, det handlar om rättvisa skattesänkningar för fler låg- och medelinkomsttagare och det handlar om ökat underhållsstöd. Det gäller tankrabatt, och det gäller avskaffad funkisskatt. Det gäller folkhemsel, för att få kontroll över elmarknaden, och det gäller bankskatt, för att de banker som lever extra gott nu under krisen ska vara med och mildra denna.

Vi socialdemokrater vill se en priskommission, för att kontrollera, styra upp och följa utvecklingen av matpriserna.

Jag skulle jättegärna vilja se finansminister Elisabeth Svantesson och regeringen arbeta än hårdare, än mer och inte bara prata om inflationen utan hantera den.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:227 Regeringens åtgärder mot kraftigt höjda matpriser

av Mikael Damberg (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Nyligen presenterade SCB inflationssiffrorna för oktober. Inflationen är fortsatt hög och ligger på en betydligt högre nivå än vad Riksbanken satt som mål. Särskilt allvarligt är att matpriserna ökade igen i oktober.

Sveriges barnfamiljer har det senaste åren fått erfara kraftiga höjningar av matpriserna. Det är inte bara falukorven som blivit dyrare. Framför allt har frukt och grönsaker ökat mycket kraftigt. De senaste årens matprisökningar är de kraftigaste sedan 1950-talet. Att matpriserna fortsätter att stiga drabbar många familjer på ett mycket kännbart sätt. Stadsmissioner runt om i landet och Fattigdomsrapporten 2023 vittnar om att antalet som besöker Stadsmissionen och kommer dit för mat eller matstöd har fördubblats under 2023. Flera barn- och hjälporganisationer bekräftar också att många barnfamiljer, särskilt med ensamstående föräldrar, inte har råd att köpa näringsriktig mat till sina barn.

För att motverka den här utvecklingen har Socialdemokraterna föreslagit en rad åtgärder: ett extra barnbidrag, en rättvis skattesänkning för vanligt folk, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, en tankrabatt för att möta de höga bränslepriserna och avskaffad funkisskatt. Vi har även föreslagit folkhemsel för att ta tillbaka kontrollen över elmarknaden. Vi har föreslagit en bankskatt, en tillfällig skatt på övervinsterna i banksektorn, för att de som tjänar stora pengar på den här krisen ska vara med och bidra till att bygga Sverige starkare under krisen. Socialdemokraterna har också sedan i våras krävt att regeringen ska införa en priskommission mot de höga matpriserna. Allt detta har SD-regeringen sagt nej till. Det är som att SD och regeringen inte ser hur allvarlig utvecklingen är och hur de kraftigt höjda matpriserna slår mot framför allt barnfamiljerna.

Mot denna bakgrund vill jag därför fråga finansminister Elisabeth Svantesson följande:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att förhindra fortsatta kraftiga ökningar av matpriserna?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen i övrigt att vidta för att stödja Sveriges barnfamiljer med små marginaler?