Max Montalvo (NYD)

Max Montalvo (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel dataoperatör
Född år 1948

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1993-04-23 – 1994-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1993-04-23

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier


Utskottsberedning: -----1993/94:TU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd

Motion 1993/94:Jo68 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo68 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd I propositionen föreslås att detta skydd utvidgas till att även omfatta livsvillkoren för växter och djur. Ny Demokrati anser att det är viktigt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

Motion 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T52 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Effektivare fordonskontroll Ny demokrati tillstyrker propositionen enbart vad avser avskaffande av monopolet på den periodiska kontrollbesiktningen för AB Svensk Bilprovning ASBDen kan


Utskottsberedning: ---1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.