Yusuf Aydin (KD)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Valkrets
Stockholms län, plats 29
Titel
Ekonom.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Finansutskottet

Suppleant

Försvarsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-11-08 – 2026-09-21

Finansutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-11-24 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-01-27 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-16 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2023-10-19 – 2024-10-31

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Civilminister Erik Slottner KD Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi-

 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU27

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 43 minuter
  Justering
  2023-10-24
  Bordläggning
  2023-10-24
  Debatt
  2023-10-25
  Beslut
  2023-10-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

 • Bistånd via civilsamhället till utsatta minoriteter

  Motion 2023/24:2399 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2399 av Yusuf Aydin KD Bistånd via civilsamhället till utsatta minoriteter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en del av svenskt bistånd bör kanaliseras via kyrkor och andra lokala ideella organisationer i Mellanöstern, för att hjälpa

  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  UU
 • Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet

  Motion 2023/24:2400 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2400 av Yusuf Aydin KD Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Unesco ska verka för att de av Turkiet föreslagna syrisk-ortodoxa kyrkorna och klostren klassas som världsarv av Unesco

  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU5
 • Ansvar för granskning av kommunsektorn

  Motion 2023/24:2425 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2425 av Yusuf Aydin KD Ansvar för granskning av kommunsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om ansvaret för att granska kommunsektorn ska ligga under Riksrevisionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medborgarna

  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  KU
 • Redovisning av faktisk lön på lönebeskedet

  Motion 2023/24:229 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:229 av Hans Eklind och Yusuf Aydin båda KD Redovisning av faktisk lön på lönebeskedet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och presentera den faktiska lönen, lön plus löneskatter, för statsförvaltningens anställda på lönebeskedet

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  SkU
 • Skydd av personuppgifter

  Motion 2023/24:269 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:269 av Yusuf Aydin KD Skydd av personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa söktjänsternas publicering av personuppgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet bedrägerier mot äldre har ökat kraftigt

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  KU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Betänkande 2022/23:FiU32

  Riksdagen sa ja till att ytterligare försvarsmateriel ska skänkas till Ukraina. Genom ett så kallat bemyndigande ska regeringen ges rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel i form av reservdelar och beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljarder kronor och i form av ammunition med ammunitionskomponenter,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 45 minuter
  Justering
  2023-08-16
  Bordläggning
  2023-08-16
  Debatt
  2023-08-17
  Beslut
  2023-08-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

  Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

  Betänkande 2022/23:FiU24

  Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik 2022. Utskottet konstaterar att konsumentpriserna steg snabbt under 2022 efter många år med låg inflation. På årsbasis var inflationen 7,7 procent, mätt enligt konsumentprisindex med fast ränta. I december samma år uppgick inflationen till

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  14, 61 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-20
  Debatt
  2023-06-21
  Beslut
  2023-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

  Betänkande 2022/23:UU10

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner.

  I anslutning till tillkännagivandet lyfter

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  47, 157 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter

  Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter

  Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga

 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Betänkande 2022/23:FiU22

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Internationella valutafonden (IMF), Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker under 2021 och 2022. Skrivelsen handlar bland annat om hur institutionerna arbetar med finansiell och monetär

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  15, 52 minuter
  Justering
  2023-03-28
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-04-27
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Riksdagen håller en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson M

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Kulturminister Parisa Liljestrand M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Betänkande 2022/23:FiU3

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 157,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 151,9 miljarder kronor, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  39, 119 minuter
  Justering
  2022-12-19
  Bordläggning
  2022-12-20
  Debatt
  2022-12-21
  Beslut
  2022-12-21

Filter