Roy Resare (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
biolog
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1996-11-27 – 1998-10-04

Lagutskottet

Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1994-12-08 – 1998-10-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Jordbruksutskottet 88/89-90/91 och 94/95, Trafikutskottet 94/95-, Lagutskttet 94/95- och Skatteutskottet 96/97-. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-90/91 och Finansutskottet 94/95-.

Bostadsort

Liden

Utbildning

Tidningsbud 67-69. Gymnasieskola 70-73. Universitetsstudier 73-76. Väderleksobservatör 75-78. Skötare 76. Biolog 77-78. Högstadielärare 77-78. Gymnasielärare 78-80. Ämneslärarlinjen 80-81. Komvux-lärare 81-. Egen företagare 81-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Naturskyddsföreningen i Sundsvall 81- och Sundsvalls avdelning av Studiefrämjandet 84-89. - Sammankallande i Miljöpartiet de Gröna 84-86, gruppledare i Sundsvalls kommunfullmäktige 85-88 och 91-94, ledamot av ledningsgruppen 84-88 och 91-94 samt sammankallande och ledamot av arbetsutskottet för Västernorrlands läns partidistrikt 86-88. Ledamot av Miljöpartiet de Grönas politiska utskott 85-88 och partistyrelse 95-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 99-, Ledamot av kommittén om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 90 och kommittén om miljöfarligt avfall 91-92, kommunala utjämningsutredningen 95-98, miljöbalkskommittén 00-01, kommittén för översyn av det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet 01-, Särskild utredare 2001 års avfallsskatteutredning 01-. Expert i miljöskyddskommittén 91-. Sakkunnig i kommittén om miljöfarligt avfall 92-93. Ledamot utjämningskommittén 01-.

Kommunala uppdrag

Led av Sundsvalls kommunfullmäktige 85--88 och 91--.

Litteratur

Medelpads natur (1984--, red), Vägen ut i Sundsvalls natur (1988, tills med andra).

Föräldrar

Revisorn och ekonomidirektören Norvin Resare (Ottosson) och sekreteraren Ingeborg Maria Eriksson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, anges en lång rad målsättningar. Men när det gäller förslag om hur man skall nå målen

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  2
 • med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

  Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning

  Inlämnad
  1998-05-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Tilläggsbudget för 1998 Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under senare

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf39 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf39 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m. 1 Sammanfattning 2 2 Vår kritik av propositionen 3 2.1 Förslaget till reformerad ålderspension 3 2.2 Höga marginaleffekter 5 2.3 Inkomstindexeringen en nyckelfråga 6 2.3.1 Olösbar målkonflikt 7

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. 1 Sammanfattning 2 2 Vår kritik av propositionen 3 2.1 Förslaget till reformerad ålderspension 3 2.2 Höga marginaleffekter 5 2.3 Inkomstindexeringen en nyckelfråga 6 2.3.1 Olösbar

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Åtstramningspolitiken Kommuner och landsting har under 90-talet drabbats av en ekonomisk åtstramning. De negativa återverkningar detta har och har haft går att skönja i regeringens årliga

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf32 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf32 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. 1 Bakgrund Miljöpartiets syn på socialförsäkringarna Begreppen helhetssyn och grundtrygghet präglar Miljöpartiets syn på socialförsäkringarna. Hänsyn måste tas till människans hela situation

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

  Motion 1997/98:Fi16 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi16 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. 1 Hyressättning i ändmålsfastigheter Den marknadsmässiga hyressättningen i ändamålsfastigheter som t.ex. museer, skolor, universitetslokaler

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A54 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A54 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 En grön regionalpolitik 2 2 Ekologiskt uthålligt samhälle 3 3 Regional demokrati 3 4 Kommunerna 3 5 Friare användning av regionalpolitiska medel 4 6 Statens eget ansvar 4

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  --------------------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T41 av Roy Ottosson och Elisa Abascal Reyes mp med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Avveckla inte mångfalden på spåren Regeringens förslag till kraftigt ökad dieselskatt på järnvägstrafik medför allvarligt försämrade villkor för bl.a. shortlineföretagen,

  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T40 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Innehåll 1 Sammanfattning 18 2 Transportpolitikens miljömål 19 2.1 Det transportpolitiska delmålet för miljö 20 2.2 Långsiktiga mål och etappmål 21 2.3 Klimatpåverkande gaser 22

  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  72
  Utskottsberedning
  ------------------------------------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation
 • med anledning av redog. 1997/98:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1997

  Motion 1997/98:Ub14 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub14 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av redog. 1997/98:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1997 I motionen föreslår vi att det utarbetas en etisk policy för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds placeringsverksamhet.

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Inledning vårt grundläggande krav: respekt för demokratin 14 Amsterdamfördragets innebörd avseende första pelaren  15 Den fria rörligheten för personer  16 Sysselsättningspolitiken  17 Miljöpolitiken 

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)

  Motion 1997/98:N12 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N12 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Inledning Miljöpartiet de gröna anser att ett land eller en region behöver kontroll över sina naturresurser för att kunna påverka utvecklingen. Ett spritt småskaligt ägande som bygger på delaktighet

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:NU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • arbetslösheten

  Skriftlig fråga 1997/98:804 av Ottosson, Roy (mp)

  Fråga 1997/98:804 av Roy Ottosson mp till finansministern om arbetslösheten Den ekonomiska utvecklingen utmärks numera av betydligt lägre inflation än vad de flesta bedömare väntat sig. Det beror på ökad prispress till följd av nationell och internationell avreglering, ökad konkurrens och även minskat värde på asiatiska

  Inlämnad
  1998-05-28
  Besvarare
  finansminister Erik Åsbrink (S)
 • utfiskning i Bottenhavet

  Skriftlig fråga 1997/98:797 av Ottosson, Roy (mp)

  Fråga 1997/98:797 av Roy Ottosson mp till jordbruksministern om utfiskning i Bottenhavet Nu drar det ihop sig till ännu ett fiskekrig längs Norrlandskusten. Flera stora trålare har kommit dit upp och dammsuger havet på främst strömming. Fångsten landas till havs på ett utländskt moderfartyg för leverans till andra länder.

  Inlämnad
  1998-05-28
  Besvarare
  jordbruksminister Annika Åhnberg (S)
 • Haverö strömmar

  Skriftlig fråga 1997/98:739 av Ottosson, Roy (mp)

  Fråga 1997/98:739 av Roy Ottosson mp till miljöministern om Haverö strömmar Länsstyrelsen i Västernorrland inrättade hösten 1997 ett interremistiskt naturreservat i Kölsillre strömmar i västra Medelpad. De ovan liggande Haverö strömmar är sedan tidigare ett naturreservat och beslutet innebar att ett större sammanhängande

  Inlämnad
  1998-05-13
  Besvarare
  miljöminister Anna Lindh (S)

Filter