Petra Gardos (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
jurist
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-01-01 – 2002-09-30

Lagutskottet

Suppleant
2002-01-01 – 2002-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arvs- och gåvoskatterna

  arvs- och gåvoskatterna

  Interpellation 2001/02:459 av Westerberg, Per (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:459 av Per Westerberg m till näringsminister Björn Rosengren om arvs- och gåvoskatterna Sverige har i dag relativt få medelstora företag. En av orsakerna till detta är utformningen av arvs- och gåvoskatterna. Familjeföretag får ofta arvs- och gåvoskatteproblem vid generationsskiften,

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättssäkerheten inom skatteområdet

  rättssäkerheten inom skatteområdet

  Interpellation 2001/02:473 av Gardos, Petra (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:473 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om rättssäkerheten inom skatteområdet Inom skatteområdet finns en rad problem som skapar rättsosäkerhet för småföretagen. Småföretagarna upplever skattesystemet som krångligt och svårt att överblicka. Dessutom anser upp till

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: resegarantin

  resegarantin

  Interpellation 2001/02:474 av Gardos, Petra (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:474 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om resegarantin Enligt resegarantilagen är alla företag som arrangerar eller säljer någon form av paketresor skyldiga att lämna en resegaranti. Varje företags garantibelopp är individuellt och avgörs månad för månad av Kammarkollegiet.

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utlänningslagen

  utlänningslagen

  Interpellation 2001/02:394 av Gardos, Petra (m)

  den 19 april Interpellation 2001/02:394 av Petra Gardos m till statsrådet Jan O Karlsson om utlänningslagen Utlänningslagen ger möjlighet för utlänningar att på nytt göra en ansökning om uppehållstillstånd, s.k. ny ansökanFör att en ny ansökan ska prövas ska det framläggas nya omständigheter i ärendet. Denna paragraf

  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

  företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

  Interpellation 2001/02:458 av Sundell, Ola (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:458 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om företagares rättssäkerhet i miljöfrågor I mina kontakter med ett stort antal småföretagare får jag uppfattningen att det offentliga mer upplevs stjälpa än hjälpa de små företagen. Problem med krångliga kontakter med myndigheter

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrättsliga frågor

  Ersättningsrättsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU10

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • miljöbalken

  Interpellation 2001/02:396 av Gardos, Petra (m)

  den 19 april Interpellation 2001/02:396 av Petra Gardos m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken Mor och dotter skulle starta en Bo-på-lantgård-verksamhet. Företaget heter Huset Bror August. Eftersom de ville veta vad som fordrades för att starta denna verksamhet så vände de sig till berörda myndigheter och

  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • undervisning i svenska språket

  Interpellation 2001/02:377 av Gardos, Petra (m)

  den 16 april Interpellation 2001/02:377 av Petra Gardos m till utbildningsminister Thomas Östros om undervisning i svenska språket Många utländska ungdomar talar inte svenska. De lär sig varken i skolan, i hemmet eller bland vännerna att tala korrekt svenska. Detta begränsar deras lust att lära och sänker deras motivation

  Inlämnad
  2002-04-16
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål och inriktning för det svenska arbetet

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Sammanfattning Vuxna har inte rätt till barn men barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Därför måste frågan huruvida registrerade partner skall ges rätt att prövas som adoptivföräldrar avgöras

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar

  Motion 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergångsregel rörande gällande ränta i redan ingångna avtal. Motiv för vårt förslag

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Rätt till arv för judiska efterlevande (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. m Rätt till arv för judiska efterlevande väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i lag om Allmänna arvsfonden.

  Inlämnad
  2002-01-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap och information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,

Filter