Matz Hammarström (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
gymnasielärare
Född år
1959
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1998-12-18

Finansutskottet

Suppleant
2000-06-15 – 2002-09-23
Suppleant
2000-06-15 – 2002-09-29
Ledamot
1999-01-01 – 2000-06-15

Skatteutskottet

Suppleant
2001-11-14 – 2002-09-29
Ledamot
2001-04-04 – 2001-10-18
Suppleant
1999-01-01 – 2002-09-30
Suppleant
1999-01-01 – 2001-04-03

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2000-10-18

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • biogas som drivmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:1227 av Hammarström, Matz (mp)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1227 av Matz Hammarström mp till näringsminister Björn Rosengren om biogas som drivmedel Riksdagen har avsatt medel för projekt som främjar en kostnadseffektiv utveckling av produktion, distribution och användning av biogas för fordonsdrift. Energimyndigheten har fått i uppdrag att stödja projekten,
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2001/02:AU6

  Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.
  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  70, 1 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ16 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ16 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi 1 Sammanfattning Halterna av växthusgaser i atmosfären har ökat radikalt det senaste seklet. Detta orsakar en klimatförändring i form av en höjning av jordens medeltemperatur, vilket får stora direkta
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Motion 2001/02:K47 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K47 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå den av regeringen föreslagna ändringen i regeringsformen av innebörd att riksdagen skall kunna godkänna en överenskommelse
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • infrastrukturpropositionen

  Skriftlig fråga 2001/02:178 av Hammarström, Matz (mp)

  den 8 november Fråga 2001/02:178 av Matz Hammarström mp till statsrådet Britta Lejon om infrastrukturpropositionen I propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem slår regeringen och Vänsterpartiet fast att Om kommuner eller regioner efter beslut av en betydande majoritet gör framställan
  Inlämnad
  2001-11-08
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor

  Motion 2001/02:Ub17 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub17 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 27 Förslag till riksdagsbeslut 28 Bakgrund 29 Fristående skolor 29 Skolväsendet i sin helhet 30 Propositionen, allmänt 31 Miljöpartiets ställningstagande
  Inlämnad
  2001-11-07
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förlängd  tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Förlängd tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Betänkande 2001/02:TU6

  För att säkerställa fortsatt flygtrafik förlängde riksdagen möjligheten för regeringen att utfärda garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen (se även 2001/2002:TU5 ). Bakgrunden är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet för flygbolag och flygplatser vid krigshandlingar och terrorism. Garantin förlängdes t.o.m. den 23 november 2001.
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2001-10-30
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31
 • Djurens rätt

  Motion 2001/02:MJ418 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ418 av Matz Hammarström m.fl. mp Djurens rätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en FN-konferens och FN-deklaration om djurens rättigheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1 2001/02:MJU18 2001/02:MJU20 2001/02:MJU5 2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Kycklinguppfödning

  Motion 2001/02:MJ230 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ230 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Kycklinguppfödning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av bestämmelserna för slaktkycklinguppfödning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Mat och hälsa

  Motion 2001/02:MJ518 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ518 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp Mat och hälsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 20 Förslag till riksdagsbeslut 21 Inledning 22 Ökad medvetenhet 23 En gigantisk marknad med en gigantisk förändringspotential 24 Det sjuka samhället 24 Matens inverkan på hälsan 25 Tillagningens
 • Det ekologiska lantbruket

  Motion 2001/02:MJ515 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ515 av Matz Hammarström m.fl. mp Det ekologiska lantbruket 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inriktningen på EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall vara att nå ett ekologiskt hållbart jordbruk. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU14 2001/02:MJU15 2001/02:MJU17 2001/02:MJU2 2001/02:MJU20 2001/02:MJU24 2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , ,
 • Världens djur och växter

  Motion 2001/02:MJ463 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ463 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp Världens djur och växter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell strategi för att värna biologisk mångfald. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Demokrati

  Motion 2001/02:K381 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K381 av Matz Hammarström m.fl. mp Demokrati 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 23 2 Förslag till riksdagsbeslut 24 3 Inledning 24 4 Deltagande, inflytande och delaktighet 26 4.1 Diskriminering och mänskliga rättigheter 26 4.2 Ungdomar 27 4.2.1 Sänk rösträttsåldern till
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  -----2001/02:KU13 2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU7 2001/02:KU8 2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Kulturpolitik

  Motion 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. mp Kulturpolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Kulturens kraft och motkraft 7 Statens kulturråd 8 Samisk kultur 9 Internationellt kulturutbyte 9 Konstnärernas ekonomiska villkor 9 Omfördelning av medel från
 • Jämställdhet och utbildning

  Motion 2001/02:Ub543 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub543 av Lotta Nilsson Hedström m.fl. mp Jämställdhet och utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att ge Högskoleverket i uppdrag att undersöka varför så få kvinnor avslutar sina högskolestudier. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Jämställdhet och socialförsäkringar

  Motion 2001/02:Sf402 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf402 av Matz Hammarström m.fl. mp Jämställdhet och socialförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om behovet av jämtegrering 1 Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring angående försörjningsstöd
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:KU24 2001/02:SfU1 2001/02:SfU12 2001/02:SfU4 2001/02:SoU1 2001/02:SoU12 2001/02:SoU7 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,

Filter