Marianne Samuelsson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns norra
Titel
Vårdare
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
2003-03-28 – 2003-06-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2001-10-23
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-11-11 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1989-03-17 – 1989-10-03

Näringsutskottet

Suppleant
2003-03-28 – 2003-06-29
Suppleant
1989-03-17 – 1989-10-03

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04
Suppleant
1989-04-10 – 1989-10-03

Finansutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2003-03-28 – 2003-06-29

Skatteutskottet

Suppleant
2003-03-28 – 2003-06-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20

EU-nämnden

Suppleant
2001-03-28 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
2001-11-13 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1988-10-10 – 1990-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2004-09-23

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Utrikesutskottet 88/89-90/91 och 94/95-, Socialförsäkringsutskottet 88/89-89/90, Socialutskottet 88/89-90/91, Kulturutskottet 88/89, Näringsutskottet 88/89, Jordbruksutskottet 89/90 och 94/95-, Utrikes- och försvarsutskottet 96/97. Ledamot av Jordbruksutskottet 90/91. Suppleant i Valberedningen 88/89-90/91, Riksdagens förvaltningsstyrelse 88/89-89/90 och Utrikesnämnden 94/95-. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och 94/95- samt Talmanskonferensen 94/95-. - Mp-gruppens vice gruppföreträdare 88-90, gruppledare 94-.

Bostadsort

Alingsås

Utbildning

Lanthushållsskola 65. Sjukvårdsbiträde 64. Hemsysterskola 66. Hemvårdarinna 67. Vårdarinna inom omsorgsverksamheten 68-88. Språkrör, Miljöpartiet de Gröna, 92-99.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Medlem i Svenska Missionsförbundet och scoutledare i Svenska Missionsförbundets Ungdom. - Ledamot av Miljöpartiet de Grönas ledningsrupp lokalt och regionalt 82-88. Ledamot av Miljöpartiet de Grönas förtroenderåd till 83 och förvaltningsstyrelse 84-88 samt partistyrelsen 92-99, språkrör 92-99.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av EU 96-kommittén 95-96, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99 och utvecklingspolitiska utredningen 00-02.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vårgårda kommunfullmäktige 85-88 och 91-.

Föräldrar

Lantbrukaren John Fritiof Johansson och Frida Viktoria Emanuelsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Direktavdrag för lantmäteriförrätt-ningsutgiftervid omarrondering(prop. 2002/03:79)

  Direktavdrag för lantmäteriförrätt-ningsutgiftervid omarrondering(prop. 2002/03:79)

  Betänkande 2002/03:SKU17

  Utgifter för lantmäteriförrättningar i samband med omarronderingar som är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering ska dras av omedelbart. Syftet är att stimulera till sådana omarronderingar så att mer rationella brukningsenheter skapas inom ägosplittrade områden där fastigheterna har många små och utspridda skriften.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 30 minuter
  Justering
  2003-05-20
  Debatt
  2003-06-04
  Beslut
  2003-06-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

  den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

  Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:379 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna,
  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skattefri kapitalvinst och utdelningpå näringsbetingade andelar

  Skattefri kapitalvinst och utdelningpå näringsbetingade andelar

  Betänkande 2002/03:SKU14

  Riksdagen beslutade om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, dvs. andelar i dotter- och intressebolag. Kapitalvinster ska vid försäljning av näringsbetingade andelar inte beskattas. Kapitalförluster på sådana andelar kan då inte heller dras av. Det schablonmässiga kravet på
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 1 minuter
  Justering
  2003-04-29
  Debatt
  2003-05-14
  Beslut
  2003-05-14
 • insatser för de glömda barnen

  Skriftlig fråga 2002/03:829 av Samuelsson, Marianne (mp)

  den 22 april Fråga 2002/03:829 av Marianne Samuelsson mp till statsrådet Morgan Johansson om insatser för de glömda barnen Det beräknas att i varje skolklass finns två eller tre barn som lever i missbrukarhem. 300 000 barn i vårt land växer upp i familjer där de på grund av missbruk tvingas ta ett tungt ansvar för
  Inlämnad
  2003-04-22
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: däckproduktionen i Gislaved

  däckproduktionen i Gislaved

  Interpellation 2001/02:494 av Samuelsson, Marianne (mp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:494 av Marianne Samuelsson mp till miljöminister Kjell Larsson om däckproduktionen i Gislaved Däckfabriken Continental i Gislaved hade ställt om sin produktion och var en av få producenter som trots den högre kostnaden tillverkade miljövänligare däck utan de cancerframkallande och
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: SAPRIN-rapporten

  SAPRIN-rapporten

  Interpellation 2001/02:480 av Samuelsson, Marianne (mp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:480 av Marianne Samuelsson mp till utrikesminister Anna Lindh om SAPRIN-rapporten År 1995 inleddes en stor utvärdering av Världsbankens och IMF:s strukturanpassningsprogram. Utvärderingen kallades Structural Adjustment Participatory Review International, SAPRI. Ett stort antal enskilda
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt

  Aktuell debatt

  Aktuell
  Datum
  2002-04-15
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 20 2 Förslag till riksdagsbeslut 21 3 Inledning 22 4 En stark och bred konsumentpolitik inom EU 23 5 Lagstiftning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Riktlinjer för krigsmaterielexport 3
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism

  Motion 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism Dokument
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre redovisning av freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Motivering 14 3.1 Inledning 14 3.2 Terrorismbekämpning på nationell, regional
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från
  Datum
  2002-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Betänkande 2001/02:UU8

  Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.
  Behandlade dokument
  83
  Förslagspunkter
  78
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  76, 352 minuter
  Beredning
  2002-02-07
  Justering
  2002-03-07
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-21
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges minröjningskapacitet och SWEDEC

  Sveriges minröjningskapacitet och SWEDEC

  Interpellation 2001/02:266 av Ångström, Lars (mp)

  den 19 februari Interpellation 2001/02:266 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om Sveriges minröjningskapacitet och SWEDEC Sverige har en omfattande minröjningskompetens, som borde kunna utnyttjas bättre. Det finns både behov av en samlad svensk satsning och att enskilda aktörer uppmuntras att
  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)

Filter