Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

  Motion 1995/96:T61 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T61 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Sverige är uppdelat i postnummerområden för att underlätta en snabb och säker hantering av post. Även i många andra sammanhang används postnummer för att identifiera var i landet människor
  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor

  Motion 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor I propositionen föreslås ändrade regler för landsbygdsstödet för att stöd skall kunna lämnas i vissa tätorter som omfattas av strukturfondsåtgärder. Som skäl härför anför regeringen att för
  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:AU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi100 av Margareta Andersson och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi100 av Margareta Andersson och Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Pensionärer I regeringens proposition föreslås förändringar
  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslås att den företrädesrätt som landstingen idag har att anordna gymnasieutbildning inom naturbruk och omvårdnad tas bort. Idag finns 50 naturbruksskolor
  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

  Motion 1995/96:T57 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T57 av Kerstin Warnerbring m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik En nationell IT-strategi Informationstekniken förändrar människors och nationers villkor i grunden. Avståndens betydelse minskar. Nationsgränser
  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1995/96:TU19
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv

  Motion 1995/96:A22 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A22 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:162 om EG:s arbetstidsdirektiv I propositionen föreslås vissa mindre förändringar i arbetstidslagen föranledda av rådets direktiv 93/104/EG. De förändringar som görs är ett minimum av förändringar av regelsystemen. Detta för
  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Centerpartiet anser att 1993 års universitets- och högskolereform var viktig att genomföra för att bl a öka mångfalden inom utbildningen. Beslutsbefogenheter vad gäller regler för
  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan I propositionen föreslås att kommunerna under en femårig försöksperiod får överlåta ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger på styrelsen för utbildning eller
  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

  Motion 1995/96:U37 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:U37 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete Det är bra att regeringen nu lägger fram en proposition om jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella bistånd. Behovet
  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet

  Motion 1995/96:A19 av Margareta Andersson och Karin Starrin (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A19 av Margareta Andersson och Karin Starrin c med anledning av förs. 1995/96:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet I skrivelsen från riksdagens revisorer framförs att intresset för och deltagandet i jämställdhetsarbetet ligger
  Inlämnad
  1996-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:AU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m m. I propositionen föreslås att en försöksverksamhet med en ny kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå inleds under 1996. Försöket ska omfatta 1 700 nybörjarplatser. Utbildningen
  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:130 Öresundsförbindelsens ekonomi

  Motion 1995/96:T47 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Dokument
  Inlämnad
  1996-02-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:TU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:93 Organisationen av den periodiska fordonskontrollen

  Motion 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonsskontrollen I skrivelsen 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonskontrollen föreslås att AB Svensk Bilprovning tillsvidare skall behålla sin ställning med ensamrätt
  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi63 av Åke Gustavsson m.fl. (s, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi63 av Åke Gustavsson m.fl. s, c med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Utbyggnadsbehov av den högre tekniska utbildningen i Jönköpings län Den i proposition 1995/96:25 aviserade kraftiga utbyggnaden av teknisk och naturvetenskaplig högre
  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar

  Motion 1995/96:Ub6 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub6 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar I propositionen föreslås att statsbidraget för utlandssvenska barn skall lämnas till anordnaren av utbildning och således följa den enskilde eleven. Statsbidraget
  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag

  Motion 1995/96:A6 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A6 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag I propositionen föreslås överföring av medel så att AMV skall få möjlighet att häva det totalstopp för nya anställningar med lönebidrag som har införts och i en långsammare takt successivt minska
  Inlämnad
  1995-11-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:AU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m.

  Motion 1995/96:T21 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T21 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m. I proposition 1995/96:44 angående riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken föreslår regeringen bl.a. att den framtida färjetrafiken inte skall kosta mer än dagens
  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:TU7
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående Inlandsbanan

  Motion 1995/96:T9 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T9 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av förs. 1995/96:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående Inlandsbanan Centerpartiet anser att Inlandsbanan är värdefull ur flera perspektiv. I denna motion redovisar vi några principiella ståndpunkter inför ärendets fortsatta behandling och
  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter