Karin Jeppsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
landstingsråd, hushållslärare
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1995-01-26 – 1998-10-04

Lagutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

  Betänkande 2001/02:LU28

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • ökningen av diabetes

  Skriftlig fråga 2001/02:1087 av Jeppsson, Karin (s)

  den 19 april Fråga 2001/02:1087 av Karin Jeppsson s till socialminister Lars Engqvist om ökningen av diabetes Diabetes mellitus typ 2, även kallad åldersdiabetes, ökar dramatiskt i västvärlden. I läkarkretsar förespås en växande global epidemi om stora insatser inte görs. WHO uppskattar att 300 miljoner personer kommer
  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträttsliga frågor

  Konsumenträttsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU16

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.
  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  13, 46 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-03-05
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-20
 • kemikalieavgifter

  Skriftlig fråga 2001/02:741 av Jeppsson, Karin (s)

  den 14 februari Fråga 2001/02:741 av Karin Jeppsson s till jordbruksminister Margareta Winberg om kemikalieavgifter Kemikalieinspektionens verksamhet, enligt lagen om kemiska produkter, ska finansieras genom kemikalieavgifter enligt förordningen om dylika avgifter. Dessa avgifter tas ut dels som årsavgift och dels
  Inlämnad
  2002-02-14
  Besvarare
  jordbruksminister Lena Sommestad (S)
 • unga skuldsatta

  Skriftlig fråga 2001/02:525 av Jeppsson, Karin (s)

  den 16 januari Fråga 2001/02:525 av Karin Jeppsson s till statsrådet Britta Lejon om unga skuldsatta Enligt en ny undersökning är det alltfler unga som inte klarar att betala sina räkningar i tid. Drygt 6 av alla ungdomar mellan 18 och 25 år har betalningsanmärkningar. Under senare år är det i den här gruppen som antalet
  Inlämnad
  2002-01-16
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005

  Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005

  Betänkande 2001/02:LU2

  Riksdagen beslutade om nationella mål för konsumentpolitiken. Målen gäller konsumenternas inflytande, hushållning, säkerhet, påverkan på miljön och kunskap. Kunskapsmålet är nytt medan inflytandemålet bygger på det tidigare marknadsmålet. Övriga mål är oförändrade. Delmål ska anges för konsumentpolitikens inriktning under en viss tidsperiod. De övergripande målen för Konsumentverkets verksamhet anpassas till de nya nationella målen för konsumentpolitiken.
  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  49, 78 minuter
  Beredning
  2001-10-25
  Justering
  2001-11-13
  Debatt
  2001-11-23
  Beslut
  2001-11-28
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T42 av Karin Jeppsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T42 av Karin Jeppsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av goda kommunikationer mot Öst- och Centraleuropa.
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Vindkraftens påverkan på fisket

  Motion 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ484 av Christer Skoog m.fl. s Vindkraftens påverkan på fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvensanalyser innan havsbaserad vindkraft byggs ut. Motivering I arbetet med att ställa om vår energiförsörjning
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Strandskyddet

  Motion 2001/02:MJ483 av Carina Hägg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ483 av Carina Hägg m.fl. s Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet. Motivering Det kommer nu oroande signaler från bland annat vårt eget län, Jönköpings län, om att strandskyddet bör uppluckras.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Tandvård

  Motion 2001/02:So589 av Karin Jeppsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So589 av Karin Jeppsson m.fl. s Tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av mer pengar till tandvården när samhällsekonomin så tillåter. Motivering Tandvårdsförsäkringen förstärks ytterligare i årets budgetproposition
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Hemtjänst vid boende i fritidshus

  Motion 2001/02:So585 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So585 av Christer Skoog m.fl. s Hemtjänst vid boende i fritidshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av införande av interkommunal ersättning vad avser hemtjänst vid boende i fritidshus. Motivering I takt med
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Regel för beräkning av underhållsstöd

  Motion 2001/02:Sf374 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf374 av Christer Skoog m.fl. s Regel för beräkning av underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beräkning av underhållsstöd. Motivering Alla föräldrar är skyldiga att ta ekonomiskt ansvar för sina barn. När
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr5 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr5 av Björkman, Jan s med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om allas tillgång till de regionala TV-sändningarna. Alla hushålls tillgång till
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbindelser mellan Blekinge och Halland

  Motion 2000/01:T388 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T388 av Björkman, Jan s Förbindelser mellan Blekinge och Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riksvägsstatus för tvärleden Blekinge-Halland. Motivering För varje regions utveckling är goda kommunikationer av
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet

  Motion 2000/01:Fi710 av Tomas Eneroth och Karin Olsson (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi710 av Eneroth, Tomas s Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att inom ramen för beredningen av Banklagskommitténs förslag närmare undersöka möjligheterna till lagstiftning
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ortopedisk medicin som specialitet

  Motion 2000/01:So376 av Karin Olsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So376 av Olsson, Karin s Ortopedisk medicin som specialitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av specialitet inom kunskapsområdet ortopedisk medicin. Motivering Smärtor i rörelseorganen, speciellt rygg-
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Båtskatt

  Motion 2000/01:Sk1021 av Karin Olsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk1021 av Olsson, Karin s Båtskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om båtskatt alternativt höjd registeravgift för fritidsbåtar. Motivering Det finns i vårt land många båtägare med roddbåt, segelbåt, motorbåt eller
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av E 22

  Motion 2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T375 av Olsson, Karin s Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väg E 22. Motivering Nya tider kräver nya perspektiv. Den framtida utvecklingen i Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beräkning av underhållsstöd

  Motion 2000/01:Sf267 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf267 av Skoog, Christer s Beräkning av underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att regeln om beräkning av underhållsstöd utvärderas. Motivering I det regelverk som idag gäller vad avser beräkning
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tandvårdsförsäkringen

  Motion 2000/01:So493 av Karin Olsson och Claes-Göran Brandin (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So493 av Olsson, Karin s Tandvårdsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av tandvårdsförsäkringen och dess sociala profil. Motivering Dagens tandvårdsförsäkring är ofta föremål för debatt och synpunkter.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter