John Bouvin (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Maskinförare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1993-03-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Lagutskottet 91/92-92/93 och Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Halmstad

Utbildning

Maskinförare. Lokförare, växlare. Gymnasieexamen 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ny Demokrati 95-, partiordförande 97-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av åklagarutredningen -90 91-92.

Föräldrar

Ingenjören Fritz Albin Bouvin och Birgit Eleonora Ranebäck

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kriskommission

  Motion 1993/94:Fi209 av John Bouvin (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi209 av John Bouvin nyd Kriskommission När skall riksdagen inse att den inte klarar av att föra Sverige ur den svåra ekonomiska men framförallt den moraliska kris vi befinner oss i Fler och fler av riksdagens uppdragsgivare, väljarna, har insett detta, vilket bl.a. tar sig uttryck i
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:37 Vissa pensionsfrågor

  Motion 1993/94:Sf9 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf9 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:37 Vissa pensionsfrågor Propositionen innehåller bl a ett förslag till ändring i basbeloppsregeln i 1 kap. 6 lagen om allmän försäkring. Basbeloppet infördes 1962. Syftet var helt enkelt att värdet på den allmänna försäkringen
  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  184
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutveckling vid Tullverket angående narkotika

  Motion 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk644 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Kompetensutveckling vid Tullverket angående narkotika Sveriges inträde i EES och närmande till EG kommer att ställa det svenska Tullverket inför en rad nya metodproblem då det gäller bekämpningen av den organiserade narkotikasmugglingen. De rutin-
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Organisationsbidragen

  Motion 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. nyd Organisationsbidragen Ny Demokrati har gjort flera allvarliga försök att få ett grepp om omfattningen av organisationsbidragen men misslyckats. Även andra har försökt och misslyckats. Årets statsbudget ger liksom tidigare budgetar föga vägledning.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättshjälp i asylärenden

  Motion 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Rättshjälp i asylärenden I en rapport från Riksrevisionsverket analyseras kostnadsutvecklingen för åren 1986-1990. Mest har kostnaderna för rättshjälp genom offentligt biträde ökat, hela 98 procent. Detta beror bl a på den kraftiga ökningen av antalet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En asocialitetslagstiftning

  Motion 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd En asocialitetslagstiftning Med asocialitet menas att man inte försöker försörja sig på ett ärligt sätt, är farlig för allmän ordning och säkerhet eller i övrigt för ett asocialt liv. Den som förde ett asocialt liv kunde med stöd av en tidigare lagstiftning
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SfU18 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Brott av utlänningar

  Motion 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Brott av utlänningar Det måste bli enklare att avvisa och utvisa kriminella utländska medborgare från Sverige. Sverige har sedan länge varit intressant för såväl enskilda som grupper av kriminella. Det senaste tillskottet är den ryska maffian som
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:JuU36 1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Kvarterspoliser för parkeringsövervakningen

  Motion 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:T416 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kvarterspoliser för parkeringsövervakningen Det finns tre olika regelsystem för felparkeringar. I vägtrafikkungörelsen finns ett rent straffrättsligt förfarande som omfattar trafikfarliga parkeringar. Lag om felparkeringsavgift, felparkeringslagen, anses
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU40 1993/94:TU3
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Författningsfrågor

  Motion 1992/93:K222 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K222 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Författningsfrågor Vissa delar av vår konstitution är under diskussion i olika pågående utredningar. Det handlar om personval, valperiodens längd, de grundläggande fri- och rättigheterna m fl konstitutionella frågor, men någon konstitutionell helhetssyn
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Renodling av kommunernas verksamhet

  Motion 1992/93:K619 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K619 av Harriet Colliander m.fl. nyd Renodling av kommunernas verksamhet Ny Demokrati anser att kommunernas verksamhet skall begränsas och renodlas. Endast traditionell samhällelig basverksamhet skall bedrivas av kommuner inklusive landstingsåsom skolundervisning, väghållning, polisverksamhet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning i kommun och landsting

  Motion 1992/93:K618 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K618 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Folkomröstning i kommun och landsting Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Det kommunala partistödet

  Motion 1992/93:K613 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K613 av Harriet Colliander m.fl. nyd Det kommunala partistödet Frågor om kommunalt partistöd regleras i kommunallagen. Kommuner och landsting får lämna ekonomiskt bidrag till de politiska partier som är representerade i fullmäktige under den tid som avses i bidragsbeslutet. Bidraget
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utvidgad närvarorätt i kommunala organ

  Motion 1992/93:K612 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K612 av Harriet Colliander m.fl. nyd Utvidgad närvarorätt i kommunala organ Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Nämnder med domstolsliknande uppgifter

  Motion 1992/93:K507 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K507 av Harriet Colliander m.fl. nyd Nämnder med domstolsliknande uppgifter Det finns en hel del organ som kallas för nämnder bl a följande enligt Sveriges statskalender 1992: Hyresnämnden, Arrendenämnden, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd,
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Statens försäljning av datauppgifter

  Motion 1992/93:K424 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K424 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Statens försäljning av datauppgifter Skattemyndigheten säljer databaserade taxeringsuppgifter till bl a ett företag som ger ut den s k Taxeringskalendern. Även i andra sammanhang försäljer och lämnar staten ut databaserade uppgifter om enskilda.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riksdagens byggnader

  Motion 1992/93:K324 av John Bouvin (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K324 av John Bouvin nyd Riksdagens byggnader Rutten riksdag 1965 började man diskutera om att ändra vårt parlamentariska system från tvåkammar- till enkammarsystem. Följden av detta blev att man flyttade till Sergels torg 1971. Efter ett riksdagsbeslut våren 1970 utlystes en arkitekttävlan
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Olof af Forselles

  Motion 1992/93:K323 av John Bouvin (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:K323 av John Bouvin nyd Olof af Forselles Är det inte dags att göra ett bokslut angående tvisten Olof af Forselles kontra Sveriges riksdag Eller är det så illa att man medvetet förhalar alla försök som gjorts genom åren 1972-1993, ett tjugotal motioner har framställts, märk väl från samtliga
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter