Till innehåll på sidan

Organisationsbidragen

Motion 1992/93:Kr416 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Ny Demokrati har gjort flera allvarliga försök att få ett
grepp om omfattningen av organisationsbidragen men
misslyckats. Även andra har försökt och misslyckats. Årets
statsbudget ger liksom tidigare budgetar föga vägledning.
Viss begränsad utredningsverksamhet lär dock förekomma.
En ordentlig kartläggning av utgående
organisationsbidrag -- en bidragsflora -- med förslag till
åtgärder för att minska omfattningen måste läggas fram på
riksdagens bord i så god tid att den kan läggas till grund för
beslut med anledning av kompletteringspropositionen
avseende budgetåret 1993/94.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att en ordentlig
kartläggning av organisationsbidragen med förslag till
åtgärder i syfte att minska omfattningen läggs fram på
riksdagens bord senast i samband med
kompletteringspropositionen för budgetåret 1993/94.

Stockholm den 25 januari 1993

Harriet Colliander (nyd)

Karl Gustaf S

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär att en ordentlig kartläggning av organisationsbidragen med förslag till åtgärder i syfte att minska omfattningen läggs fram på riksdagens bord senast i samband med kompletteringspropositionen för budgetåret 1993/94.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär att en ordentlig kartläggning av organisationsbidragen med förslag till åtgärder i syfte att minska omfattningen läggs fram på riksdagens bord senast i samband med kompletteringspropositionen för budgetåret 1993/94.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.