Ingegerd Troedsson (M)

Född år
1929
Avliden
3 november 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1991-09-29 – 1994-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-1994. Statsråd 1976-78. Förste vice talman 1979-91. Talman 1991-1994 Suppleant i Skatteutskottet 74-75/76, 78/79, 85/86-86/87 och 88/89-90/91, Socialutskottet 74-75/76, 78/79 och 88/89-90/91 samt Socialförsäkringsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-84/85 och 87/88. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82 och Utrikesnämnden 81/82. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-81/82, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Krigsdelegationen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94, och Utrikesnämnden 91/92-93/94. 1:e vice talman 79/80-90/91, talman 91/92-93/94. Ordförande i riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91, 3:e vice ordförande 81/82-84/85, 2:e vice ordförande 85/86-90/91.

Bostadsort

Grillby

Utbildning

Studentexamen 47. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51, politices magister 52. Statsråd vid socialdepartementet 8.10.1976-18.10.1978.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Industri AB Euroc 79-91, AB Skandinaviska Elverk 80-86, Vegete-bolagen 81-86, Svenska Dagbladets stiftelse 81-94, Confidencen 85-91, Konung Gustaf V:s jubileumsfond 87-, ordförande 94-, WASA Liv 87-91 och Stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 91-94. Vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens samhällsekonomiska råd 80-87. - Ledamot av styrelsen för Högerns kvinnoförening i Norra Trögd, ordförande 62-91, Högerns/Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län, vice ordförande 68, Högerns/Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, vice ordförande 69-75, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund i Uppsala län, ordförande 72-77. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-75 och 78-91, 2:e vice ordförande 86-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 74-76 och riksskatteverket 79-88. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 88-91. Nämndeman i länsrätt och länsskatterätt 71-77. - Ledamot av socialutredningen 68-76, familjeekonomiska kommittén 79-83, bostadsbidragskommittén 79-82, kommittén om underskottsavdrag 80-83, 1983 års folkbokföringskommitté 83-88, utredningen om differentierad mervärdesskatt 83, pensionsberedningen 85-90 och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91. Sakkunnig i 1976 års skatteutjämningsutredning 76. Expert i kvinnoprästutredningen 79-81. Ersättare för expert i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-75.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norra Trögds kommunfullmäktige 59-70. Ledamot av pensionsnämnden 60-63, skolstyrelsen 61-70 och försäkringsnämnden 62-65. - Ledamot av Enköpings kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av sociala centralnämnden 71-76, vice ordförande 71-73, och valberedningen 73-76, ordförande 73. - Ledamot av direktionen för Kungsgärdets sjukhus, Uppsala, vice ordförande och ordförande 66-73.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a Hög tid för ny familjepolitik. Tre debattinlägg (1962, tillsammans med G Hillerdal och N G Hansson), Aktiv vårdpolitik (1966), Mina fantastiska anmödrar (1996), Från Mats i Nor fram till i dag (1998).

Föräldrar

Översten Emil Cederlöf och Gerd Wibom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi49 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi49 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Under 1991 är mervärdeskatten tillfälligt förhöjd med 1,54 och tas innevarande år ut med 25 räknat som pålägg. Konjunkturutsikterna,
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi40 av förste vice talman Ingegerd Troedsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi40 av förste vice talman Ingegerd Troedsson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Av kompletteringspropositionen framgår att underskottet i bytesbalansen förväntas bli allt större
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen har i föreliggande proposition redovisat situationen för vad som benämns folkhälsan. I stort är det frågan om en redovisning av statistiska sammanställningar som i sig inte föranleder några
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk77 av Knut Wachtmeister och förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk77 av Knut Wachtmeister och förste vice talman Ingegerd Troedsson m med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. Den reformerade inkomstbeskattningen innebär en mycket kraftig skärpning av kapitalbeskattningen, det torde röra sig om minst 30 miljarder kronor
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk76 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk76 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. I propositionen föreslås vissa tekniska justeringar av reglerna för förmögenhetsbeskattningen och smärre justeringar av den så kallade begränsningsregeln, som för övrigt inte anpassas till
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:166 Särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m.

  Motion 1990/91:Sk74 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk74 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:166 Särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m. I propositionen föreslås en utvidgning av den särskilda löneskatt som infördes den 1 januari 1991. Riksdagsmajoriteten beslutade förra året att denna skatt skulle påföras sådana
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:107 Beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.

  Motion 1990/91:Sk64 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk64 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:107 Beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m. I propositionen föreslås att en definitiv statlig källskatt på 25 procent särskild inkomstskatt införs från och med nästa år. Förslaget utgår från riksdagens beslut i december
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk70 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk70 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. I propositionen föreslås, förutom nya regler om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, en viss utvidgning av skattefriheten för personalrabatter. Från
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk58 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk58 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. I propositionen föreslås en indelning av nya fordon i miljöklasser och att ekonomiska styrmedel skall införas. En stor del av de luftburna miljöföroreningarna härrör från trafiken. Det är därför
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor

  Motion 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor Propositionen Propositionen innehåller bland annat ändrad behörighetsreglering för tandhygienister. Skälet är, enligt propositionen, att uppnå en bättre överensstämmelse med den reglering som gäller
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90

  Motion 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90 Regeringen skall enligt beslut av riksdagen varje år redovisa hur den allmänna arvsfondens medel har fördelats under det gångna budgetåret.
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.

  Motion 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår en försöksverksamhet där kommunerna ges befogenhet att erbjuda primärvård. I de fall kommunerna och landstinget är överens
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:151 Meddelande om kommande förslag till lagstiftning om särskild löneskatt på pensionskostnader

  Motion 1990/91:Sk57 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk57 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1990/91:151 Meddelande om kommande förslag till lagstiftning om särskild löneskatt på pensionskostnader I en skrivelse aviserar regeringen ett kommande förslag till lagstiftning om särskild löneskatt på pensionskostnader. Lagrådet, som nu
  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.

  Motion 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 19990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att administrationen av resor i samband med läkarvård och dylikt överförs från de allmänna försäkringskassorna till
  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:122 Biskoparna i kyrkomötet, m.m.

  Motion 1990/91:K44 av Bertil Danielsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K44 av Bertil Danielsson m.fl. m Med anledning av prop. 1990/91:122 Biskoparna i kyrkomötet, m.m. Svenska kyrkans kyrkomöte tillkom 1868 som en konsekvens av den nya riksdagsordningen. I ståndsriksdagens prästestånd fanns en naturlig referens för statens överläggningar med och information
  Inlämnad
  1991-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

  Motion 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att socialstyrelsen fråntas ansvaret för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Denna faller i stället under
  Inlämnad
  1991-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att de pensionärer som genom skatteomläggningen hamnat under socialbidragsnormerna i respektive kommun ersätts med ett
  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter