Henrik Landerholm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
informationschef
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Försvarsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-05

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Ordförande
2002-05-31 – 2002-06-12
Vice ordförande
2002-01-17 – 2002-01-18
Vice ordförande
2001-10-25 – 2001-12-11
Vice ordförande
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1995-03-16 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1999-11-23 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Försvarsutskottet 93/94-, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Strängnäs

Utbildning

Gymnasieexamen 82. Juridiska studier vid Uppsala universitet 82-83. Pansartruppernas officershögskola 84-86. Kadett vid Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) 84, fänrik 86, löjtnant 88, i reserven 91, kapten 94. Krigshögskolans allmänna kurs 87-88. Informationschef vid Timbro 90-92. Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Centralförbundet Folk och försvar 87-91, ledamot av arbetsutskottet 89-91, och stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, 2:e vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Officersförbundets lokalavd vid P 10, sekreterare 86-87 och 88-90. - Ledamot av styrelsen för Eskilstuna förening av Moderat skolungdom 78-81, vice ordförande 79-80, ordförande 80-81, Strängnäs avdelning av Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande 81-82, Södermanlands läns MUF-distrikt, 1:e vice ordförande 82-83, ordförande 83-86, och MUF 88-92, 2:e vice ordföradne 88-90, 1:e vice ordförande 90-92. Ledamot av styrelsen för Strängnäs kommunkrets av Moderata samlingspartiet, vice ordförande 86-92, ordförande 92-, Södermanlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92 och 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Försvarets materielverk 92-95, Försvarets personalnämnd 93-95, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-98. Ledamot Försvarsmaktens råd 00-. - Ledamot av pliktutredningen 91-92, beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut 92-95, försvarsberedningen 95-98, 1998 års Pliktutredning 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Strängnäs kommunfullmäktige 86-92. Ledamot av skolstyrelsen 86-88, vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Överläkaren Nils Staffan Landerholm och fil kandidaten Karin Ida Olena Tingdal

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Betänkande 2001/02:UFÖU3

  Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 42 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 16 2 Förslag till riksdagsbeslut 17 3 Inledning 19 4 Vikten av budgetdisciplin 19 4.1 Hål och tricksande skenande kostnader i systemen 20
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Möjligheternas Sverige 4 3.1 Ett samhälle av möjligheter 4 3.1.1 En ny politik 4 3.1.2 Vänd inte verkligheten
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning 1 Sammanfattning Vi anser att energipolitikens mål skall vara att främja en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i hela Sverige. All energiproduktion
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarsmaktens personal

  Försvarsmaktens personal

  Betänkande 2001/02:FÖU7

  Riksdagen avslog motioner om försvarsmaktens personal. Motionerna har väckts med anledning av den del av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret som heter Personal i det nya försvaret. Andra motioner har väckts under allmänna motionstiderna 2000 och 2001.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 73 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tillämpningen av anslagsförordningen

  tillämpningen av anslagsförordningen

  Interpellation 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m)

  den 28 januari Interpellation 2001/02:211 av Henrik Landerholm m till försvarsminister Björn von Sydow om tillämpningen av anslagsförordningen I proposition 1998/99:1 skriver regeringen under 1998 pågått en beredning av konsekvenserna av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Regeringen en samlad
  Inlämnad
  2002-01-28
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan 1 Sammanfattning Regeringens handlingsplan är en beskrivning av ett haveri. Det fanns stora förväntningar på handlingsplanen många drabbade anhöriga och ideellt engagerade personer hoppades på
  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi 1 Sammanfattning Regeringens proposition är undermålig. Trots att regeringen haft mycket lång tid på sig att förbereda ett förslag till svensk klimatstrategi har den inte förmått sig att komma fram till
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag 1 Sammanfattning Regeringens förslag om tillståndsplikt för överlåtelse av kommunalt bostadsföretag utgör ytterligare ett exempel i raden av bristande respekt för den lokala demokratin och den grundlagsstadgade
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m.

  Motion 2001/02:N43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 42 2 Förslag till riksdagsbeslut 43 3 Propositionen 43 4 Staten som konkurrent 44 4.1 Den statliga portföljen 44 4.2 Skadligt att staten
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU7 2001/02:NU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.

  Motion 2001/02:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen 2001/02:3 vad gäller förslaget om en begränsningsregel för fastighetsskatten. Riksdagen beslutar att fastighetsskatten
  Inlämnad
  2001-10-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 1 Sammanfattning En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är en förutsättning för att vardagsliv och arbetsliv skall fungera, för att företag skall kunna växa och för
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Ett aktivt och flexibelt försvar sammanfattning Under de närmaste åren kan vi förvänta oss betydande säkerhets- och försvarspolitiska förändringar i Östersjöregionen. Det handlar om förändringar
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU11 2001/02:FöU2 2001/02:FöU3 2001/02:FöU7 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Distriktsförsvaret utgörs av territoriellt luft, sjö och mark bundna förband bl.a. s.k. nationella skyddsstyrkor som skall finnas tillgängliga över hela landet. Distriktsförsvaret
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning I ett läge där försvaret tvingas till besparingar är det utmanande att fortsätta med stora investeringar. Därför bör ännu ej genomförda omlokaliseringar som innebär stora
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Vi förordar ett starkare försvar som i vissa avseenden är större och i alla avseenden bättre och flexiblare än regeringens förslag. Detta förutsätter en större materiell
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Grundläggande för det civila försvarets planering skall vara försvarsförmågan vid väpnat militärt angrepp som syftar till att ockupera hela eller delar av landet. Civilförsvaret
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:KU37
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,

Filter